Aktualności

Studenci Euro Classes z wizytą w Centrum Sterowania Ruchem w Gliwicach w ramach zajęć Transport & Logistics

07.01.2019r. studenci Euro Classes, w ramach zajęć Transport & Logistics prowadzonych przez dr. Sebastiana Twaroga, uczestniczyli w zajęciach terenowych w Centrum Sterowania Ruchem w Gliwicach. Podczas zajęć studenci mieli możliwość obejrzenia... [Więcej]


Spotkanie z Al Gor'em w Katowicach

W dniu 12.12.2018r. prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek oraz dr Radosław Jeż, dr Rafał Otręba, dr Sebastian Twaróg wzięli udział w spotkaniu z Al Gor'em, byłym wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych w latach 1993-2001.  Al Gor od lat działa na... [Więcej]


Dr Rafał Otręba uczestnikiem konferencji Nawyki mobilności

W dniu 10.12.2018r. dr Rafał Otręba uczestniczył w konferencji "Nawyki mobilności". Konferencja dotyczyła m.in. następujących kwestii: - kierunki rozwoju transportu, - człowiek - istota mobilna, - dylematy rozwojowe w kontekście zmian... [Więcej]


Prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek i dr Rafał Otręba uczestnikami konferencji EEC Green w Katowicach

Prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek oraz dr Rafał Otręba uczestniczyli 05.12.2018r. w konferencji EEC Green - Zrównoważony rozwój - dziś i jutro. Prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek wziął udział w panelu dyskusyjnym Smart City i ekorozwój, podczas... [Więcej]


Prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek wykładowcą w Petersburgu

Prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek podczas pobytu w Rosji uczestniczył w życiu dydaktycznym Petersburskiego Uniwersytetu Transportowego im. Imperatora Aleksandra I., wygłaszając między innymi dwa wykłady dla studentów. [Więcej]


Prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek uczestnikiem seminariów i konferencji w Rosji

Prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek w trakcie pobytu w Rosji uczestniczył w szeregu konferencji i seminariów naukowych: 19-20 listopada - "Transport i logistyka" - 7" (konferencja), 21-23 listopada - "Rozwiązywanie zadań... [Więcej]


Ewaluacja przestrzeni Parku Śląskiego ze studentami logistyki

Studenci trzeciego roku Wydziału Ekonomii na kierunku Logistyka inżynierska w listopadzie 2018r. wzięli udział w ewaluacji przestrzeni Parku Śląskiego. Opiekę merytoryczną nad studentami objęli prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek oraz dr Rafał... [Więcej]