Seminarium naukowe zorganizowane przez Katedrę


W dniu 17 grudnia 2019 roku odbyło się seminarium naukowe poświęcone relacjom Polski i Chin pt. "Relacje biznesowe, marketing i wymiana naukowa między Polską i Chinami na tle uwarunkowań kulturowych" zorganizowane przez pracowników Katedry Zarządzania Marketingowego i Turystyki pod przewodnictwem dr hab. Małgorzaty Kieżel. W seminarium wzięli udział zarówno pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz studenci naszej Uczelni, jak też nauczyciele i uczniowie X LO w Katowicach. Tematyka seminarium spotkała się z dużym zainteresowaniem słuchaczy.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom seminarium.