Informacja ogólna o Katedrze

Katedra Zarządzania Międzynarodowego rozpoczęła swoją działalność w kwietniu 2011 roku. Jej powstanie stworzyło nowe możliwości rozwoju badań i dydaktyki w zakresie biznesu międzynarodowego i szczegółowych zagadnień zarządzania i marketingu międzynarodowego. Katedra zamierza korzystać z bogatego dorobku i doświadczenia jej pracowników w zakresie badań naukowych i projektów naukowo-dydaktycznych związanych z zarządzaniem i marketingiem międzynarodowym.

Pracownicy Katedry Zarządzania Międzynarodowego:

Prof. dr hab. Maja Szymura  - Tyc

Dr hab. Monika Sulimowska - Formowicz

Dr Danuta Babińska

Mgr Magdalena Grochal -  Brejdak

 

Doktoranci Katedry Zarządzania Międzynarodowego: 

Mgr Aleksandra Czarnecka

Mgr Maria Halemba-Pawlik