Przejdź do menu Przejdź do treści

Dlaczego Katedra Badań nad Gospodarką Cyfrową?

Badania to nasza pasja!

Zjawiska i procesy rynkowe są od wielu lat przedmiotem zainteresowania zespołu katedry. Pierwsze nasze projekty naukowo-badawcze dotyczyły zachowań konsumentów na tradycyjnym rynku (lata 2000-2009). Wraz ze zmieniającą się sytuacją społeczno-ekonomiczną determinowaną rozwojem technologii ewoluował także obiekt badań. Kolejne projekty (finansowane ze środków zewnętrznych) koncentrowały się na e-konsumencie (w przestrzeni krajowej – grant „Polski e-konsument w Polsce – typologia, zachowania”, jak i w przestrzeni międzynarodowej – grant „E-konsument w Europie – komparatywna analiza zachowań”) oraz eksploracji rynku e-usług (grant „Rynek e-usług w Polsce. Funkcjonowanie i kierunki rozwoju”).

Przez ostatnie lata wnikliwym obserwacjom poddawaliśmy zachodzące w świecie procesy transformacji cyfrowej przenikające gospodarkę i przekształcające ją stopniowo w gospodarkę cyfrową (podejmowaliśmy się między innymi przyczynkowych badań nad sharing economy, crowdsourcing economy oraz metodyką badań z wykorzystaniem technologii cyfrowych, w tym netnografii i eyetrackingu).

Realizacja wizji gospodarki cyfrowej powoduje istotne zmiany cywilizacyjne. Transformacji ulega społeczeństwo, gospodarka, kultura. W sferze gospodarczej oznacza to powstanie nowych produktów i usług (materialnych, cyfrowych i hybrydowych), a także tworzenie nowych i zanik wielu dotychczasowych branż, rynków, zawodów. Gospodarka cyfrowa stwarza szanse, ale i zagrożenia, które wpływają na świat nauki i gospodarki.

Celem funkcjonowania Katedry jest eksploracja wiedzy i możliwości, jakie tworzy cyfryzacja dla gospodarki oraz integracja zespołów naukowców wokół wspólnych projektów badawczych nad efektami transformacji cyfrowej.

Zapraszamy do współpracy!

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3