Przejdź do menu Przejdź do treści

Seminaria dyplomowe/magisterskie, kierunek Ekonomia

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
dr hab. Robert WOLNY, prof. UE

Problematyka:

Funkcjonowanie rynku e-usług w Polsce i Europie, Handel elektroniczny i inne pozasklepowe formy sprzedaży, Funkcjonowanie sieci handlowej i usługowej w wybranych miejscowościach, Techniki sprzedaży, Postawy konsumentów wobec zjawisk społeczno-gospodarczych, Zachowania konsumentów na wybranych rynkach 

 

Wybrane tytuły prac: 

 • Konsumpcja żywności w wybranych krajach Unii Europejskiej – analiza porównawcza
 • Postawy kobiet wobec książek tradycyjnych i elektronicznych
 • Lokowanie produktu w polskich filmach kinowych
 • Postawy konsumentów wobec platform streamingowych
 • Patologiczne zachowania konsumentów na rynku usług gastronomicznych
 • Zachowania konsumentów na wtórnym rynku nieruchomości mieszkalnych
 
dr hab. Magdalena JACIOW, prof. UE 

Problematyka

digitalizacja/cyfryzacja gospodarki; transformacja cyfrowa procesów rynkowych; efekty cyfryzacji gospodarki i ich wpływ na potrzeby i zachowania podmiotów rynkowych (przedsiębiorstw, konsumentów, e-konsumentów), decyzje marketingoweprzedsiębiorstw, strategie działania przedsiębiorstw i ich skuteczność; wpływ zmian otoczenia (trendów)na zachowania konsumentów i przedsiębiorstw, współczesne trendy w konsumpcji, konsumpcja 4.0, przedmiotowo-podmiotowo-czasowo-przestrzenne analizy wybranych rynków.

 

Wybrane tytuły prac:

 • Komunikacja marketingowa w warunkach kryzysu
 • Spędzanie czasu wolnego w sieci
 • Funkcjonowanie rynku usług kinowych w Polsce
 • Techniki sprzedaży w budowaniu lojalności klientów marki Zalando
 • Postawy konsumentów wobec programu telewizyjnego „Kuchenne Rewolucje"  
 

dr hab. Izabela Marzec, prof. UE

Problematyka:

gospodarowanie zasobami ludzkimi organizacji w gospodarce opartej na wiedzy, zarządzanie kapitałem społecznym przedsiębiorstw, zarządzanie wiedzą, przedsiębiorczość organizacyjna w Przemyśle 4.0, przywództwo organizacyjne w warunkach nowej ekonomii, zatrudnialność pracowników, motywowanie finansowe i pozafinansowe pracowników w nowej ekonomii.

Przykładowe tematy prac:

 • Turkusowe zarządzanie w gospodarce opartej na wiedzy.
 • Dobór pracowników w Przemyśle 4.0,
 • Zarządzanie kulturą organizacyjną przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy,
 • Upełnomocnienie pracowników w Przemyśle 4.0,
 • Strategiczne aspekty gospodarowania zasobami ludzkimi we współczesnym przedsiębiorstwie w warunkach nowej ekonomii,
 • Zatrudnialność pracowników na współczesnym rynku pracy,
 • Rozwój kompetencji pracowników w Przemyśle 4.0,
 • System oceny okresowej pracowników w warunkach nowej ekonomii,
 • Partycypacja pracownicza jako czynnik rozwoju organizacji w gospodarce opartej na wiedzy,
 • Elastyczne formy zatrudnienia w nowej ekonomii,
 • Przywództwo organizacyjne w gospodarce opartej na wiedzy,
 • Zarządzanie kapitałem społecznym przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy,
 • Czynniki sukcesu zawodowego w warunkach nowej ekonomii,
 • Zachowania przedsiębiorcze pracowników w Przemyśle 4.0,
 • Zarządzanie wiedzą w Przemyśle 4.0.
 

 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3