Seminaria dyplomowe/magisterskie, kierunek Gospodarka cyfrowa

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
dr hab. Magdelena Jaciow, prof. UE

Problematyka: modele biznesowe gospodarki cyfrowej, efekty cyfryzacji gospodarki i ich wpływ na potrzeby i zachowania podmiotów rynkowych (przedsiębiorstw, konsumentów); państwo 4.0, konsument 4.0, wpływ zmian otoczenia (trendów) na zachowania konsumentów i przedsiębiorstw, współczesne trendy w konsumpcji, konsumpcja 4.0

 

Wybrane tytuły prac:  prace nie były jeszcze realizowane na kierunku

 

dr hab. Robert Wolny, prof. UE

Problematyka:  Rynek 4.0, Konsument 4.0, Praca 4.0, Globalizacja 4.0, Produkcja 4.0, Państwo 4.0, Funkcjonowanie rynku e-usług w Polsce i Europie, E-kultura, E-administracja, E-bankowość, E-zdrowie, E-turystyka, E-ubezpieczenia, E-edukacja, Zachowania konsumentów na rynku cyfrowym, Postawy konsumentów wobec zjawisk cyfryzacji, Analiza popytu/podaży/cen na rynku cyfrowym, Analiza działań marketingowych w wybranych wymiarach

 

Wybrane tytuły prac:  prace nie były jeszcze realizowane na kierunku