Przejdź do menu Przejdź do treści

Seminaria dyplomowe/magisterskie, kierunek Gospodarka cyfrowa

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
dr hab. Magdalena Jaciow,
prof. UE

Problematyka: cyfryzacja gospodarki (przedsiębiorstw i konsumentów); wpływ technologii na marketing w przedsiębiorstwach, wpływ technologii na zachowania rynkowe konsumentów, gromadzenie informacji w gospodarce cyfrowej (źródła, metody, narzędzia, technologie)

 

Wybrane tytuły prac:  

 • Technologie cyfrowe w procesie edukacyjnym i ich wpływ na motywacje uczniów
 • Skuteczność content marketingu na przykładzie funpage marki “X” - case study
 • Wykluczenie cyfrowe seniorów w obszarze usług publicznych świadczonych przez GZM
 • Marketing relacji na rynku gier komputerowych

 

dr hab. Robert Wolny,
prof. UE

Problematyka:  Rynek 4.0, Konsument 4.0, Praca 4.0, Globalizacja 4.0, Produkcja 4.0, Państwo 4.0, Funkcjonowanie rynku e-usług w Polsce i Europie, E-kultura, E-administracja, E-bankowość, E-zdrowie, E-turystyka, E-ubezpieczenia, E-edukacja, Zachowania konsumentów na rynku cyfrowym, Postawy konsumentów wobec zjawisk cyfryzacji, Analiza popytu/podaży/cen na rynku cyfrowym, Analiza działań marketingowych w wybranych wymiarach

 

Wybrane tytuły prac: 

 • Postawy konsumentów wobec wykorzystania AI w działaniach marketingowych
 • Wykorzystanie narzędzi cyfrowych w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na rynkach finansowych
 • Analiza ryku usług gier video w Polsce w latach 2015-2021
 • Funkcjonowanie systemu informacji pasażerskiej w GZM w opinii mieszkańców
 • Analiza rynku e-kultury w Polsce w latach 2015-2021
 • Strategia sprzedaży systemów informatycznych w przedsiębiorstwie Equesystem
 • Wykorzystanie technologii cyfrowych w funkcjonowaniu restauracji w Katowicach

 

dr hab. Izabela Marzec,
prof. UE

Problematyka: gospodarowanie kapitałem społecznym, ludzkim i intelektualnym w erze cyfrowej, funkcje personalne w dobie cyfryzacji, kultura i klimat organizacyjny, przedsiębiorczość i przywództwo w gospodarce cyfrowej

 

Przykłady tematów pracy

 • Kształtowanie kapitału ludzkiego w gospodarce cyfrowej na przykładzie X
 • Polityka zasobów ludzkich organizacjach ery cyfrowej na przykładzie X
 • Rozwój pracowników w gospodarce cyfrowej na przykładzie X
 • Zarządzanie karierą pracowników w gospodarce cyfrowej
 • Motywowanie pracowników w erze digitalizacji
 • Rekrutacja i selekcja pracowników w organizacjach opartych na wiedzy
 • Kapitał społeczny jako czynnik rozwoju przedsiębiorstw w gospodarce cyfrowej
 • Przywództwo organizacyjne w erze cyfrowej
 • Ocenianie pracowników w organizacjach w gospodarce cyfrowej
 • Przedsiębiorczość organizacyjna w gospodarce cyfrowej
 • Nagradzanie pracowników w przedsiębiorstwach ery cyfrowej
 • Zarządzanie kapitałem intelektualnym organizacji w erze digitalizacji i internetyzacji
 • Kultura organizacyjna przedsiębiorstw w gospodarce cyfrowej
 • Zarządzanie kompetencjami pracowników w przedsiębiorstwach ery cyfrowej
 • Klimat organizacyjny jako czynnik rozwoju przedsiębiorstwa w gospodarce cyfrowej
dr Kinga Hoffmann-Burdzińska

Problematyka: praca 4.0, rozwój pracowników, rozwój osobisty, przedsiębiorczość w gospodarce cyfrowej, biznes plan, marketing 4.0, nowoczesne narzędzia i technologie w marketingu, marketing wewnętrzny, relacje biznesowe, organizacja pracy (zdalna, hybrydowa), zarządzanie zasobami ludzkimi, szkolenia pracowników i ich wpływ na rozwój przedsiębiorstwa, kapitał intelektualny organizacji, kultura organizacyjna, badania rynku, konsument 4.0, media społecznościowe, platformy subskrypcyjne

 

Wybrane tytuły prac: 

 • Zastosowanie nowoczesnej technologii w wybranych procesach zarządzania zasobami ludzkimi
 • Wpływ brandingu marek branży modowej na decyzje zakupowe konsumentów
 • Wpływ influencer marketingu na zachowania nabywcze konsumentów
 • Analiza wizerunku Chóru Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w mediach społecznościowych
 • Wpływ strategii influencer marketingowych opartych na autentyczności i zaangażowaniu na decyzje zakupowe młodych młodych konsumentów
 • Wykorzystanie mediów społecznościowych oraz narzędzi Google w budowaniu wizerunku marki
 • Dobrostan psychiczny pracowników a wykorzystanie nowoczesnych technologii
 • Stres i wypalenie zawodowe wśród pracowników
 • Kompetencje cyfrowe w wybranej grupie społeczno-zawodowej - diagnoza i rozwój

 

dr Agata Stolecka-Makowska

 

 

 

Problematyka: Konsument 4.0, zachowania konsumentów na rynku cyfrowym, potrzeby konsumentów cyfrowych, postawy konsumentów wobec różnych procesów związanych z cyfryzacją i usieciowieniem, cyfrowy ślad konsumenta w sieci, trendy w zachowaniach konsumentów cyfrowych, wpływ uwarunkowań kulturowych na aktywność konsumentów cyfrowych, cyfrowa akulturacja konsumentów, wpływ elementów marketingowych i social – mediów na zachowania rynkowe konsumentów cyfrowych, analiza rynków cyfrowych, badania ilościowe i jakościowe konsumentów cyfrowych

 

Wybrane tytuły prac:  

 • Influencer marketing jako narzędzie promocji zdrowego stylu życia w mediach społecznościowych
 • Zachowania nabywcze pokolenia Z na cyfrowym rynku muzycznym
 • System rekomendacji produktów lub usług na stronach internetowych
 • Postrzeganie kampanii marketingowych przedsiębiorstw przez młodych konsumentów w mediach społecznościowych (na przykładzie Tik Tok'a)
 • Znaczenie influencerów w decyzjach nabywczych konsumentów pokolenia Z (na przykładzie mediów społecznościowych)
 • Obsługa klienta w bankowości mobilnej w opinii klientów banków
 
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3