Przejdź do menu Przejdź do treści

XXVI Warsztaty Metodologiczne im. Profesora S. Mynarskiego

Współczesne problemy badań sondażowych

Tematyka XXVI Warsztatów Metodologicznych obejmuje współczesne problemy badań sondażowych, koncentrując się na następujących zagadnieniach metodologicznych i problemowych:

 1. Nowe obszary badawcze w naukach społecznych
 2. Kontrola zmiennych w badaniach sondażowych
 3. Reprezentatywność próby w badaniach sondażowych
 4. Kontrola próby w badaniach sondażowych
 5. Rzetelność pomiaru w badaniach sondażowych
 6. Metody analizy danych w badaniach sondażowych
 7. Współczesne tendencje w metodach i technikach badań sondażowych

Program Warsztatów

9:00-9:30 – rejestracja

9:30-9:45 – otwarcie warsztatów

9:45-10:30 – sesja otwierająca: przewodnicząca dr hab. Magdalena Jaciow, prof. UE

 1. prof. dr hab. Adam Sagan i dr Anna Myrda: Emergentna przyczynowość w układach złożonych
 2. prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar: Badanie oczekiwań inflacyjnych gospodarstw domowych w Polsce

10:30-10:45 – przerwa kawowa

10:45-12:15 – sesja I: przewodniczący dr hab. Marcin Lipowski, prof. UMCS

 1. dr hab. inż. Jadwiga Stobiecka, prof. UEK: Diagnozowanie zjawisk ekonomicznych i społecznych w badaniach
 2. dr Anita Perska: Badania sondażowe w procesie planowania rozwoju gmin – możliwości, ograniczenia, wyzwania 
 3. dr hab. Iwona Olejnik, prof. UEP, dr hab. Kaniewska-Sęba: Kontrola i reprezentatywność próby w badaniach sondażowych
 4. dr hab. Kaniewska-Sęba, dr hab. Iwona Olejnik, prof. UEP: Ankiety oparte na scenariuszach (scenario-based surveys) w badaniach komunikacji marketingowej online  – założenia metodologiczne i obszary zastosowań
 5. dr inż. Irena Śliwińska: Wiarygodność pomiaru w badaniach na małych próbach

12:15-12:30 – przerwa kawowa

12:30-14:00 – sesja II: przewodniczący dr hab. Sylwester Białowąs, prof. UEP

 1. dr hab. Tomasz Wanat, prof. UEP: Stosowanie metod wykrywania nieuważnych respondentów a p-haking
 2. dr hab. Tomasz Wanat, prof. UEP, dr hab. Magdalena Stefańska, prof. UEP: Wpływ relacji przełożonego z podwładnym dla wzmacniania satysfakcji pracowników poprzez zaangażowanie - porównanie metod mediacji
 3. dr hab. Jolanta Perek-Białas, prof. UJ: Wyzwania metodologiczne badań na polskim rynku pracy
 4. dr Agnieszka Pleśniak: Zdolności marketingowe małych i średnich przedsiębiorstw – pomiar i ocena rzetelności
 5. dr hab. Magdalena Stefańska, prof. UEP, mgr Izabela Przygocka: Postrzeganie zaangażowania społecznego pracodawców przez przedstawicieli pokolenia Z

14:00-14:45 – lunch

14:45-15:30 – sesja III: przewodnicząca dr hab. Ilona Lipowska, prof. UMCS

 1. dr hab. Mariusz Łapczyński, prof. UEK: Zastosowanie techniki Q-sort w badaniu interesariuszy wybranych karpackich parków narodowych
 2. dr Justyna Brzezińska: Modele odpowiedzi na pozycje testowe w pomiarze postaw finansowych Polaków
 3. dr Kajetan Suchecki, mgr Przemysław Luberda: Postawy konsumentów wobec udziału w badaniach ankietowych w Internecie

15:30 – Zakończenie warsztatów

 

Terminy

Zgłoszenia uczestnictwa do 30 kwietnia 2024

Wpłaty za udział do 10 maja 2024

Opłata za udział

wynosi 300 PLN (i nie obejmuje kosztów podróży ani ewentualnego noclegu)

Konto do wpłaty: nr 59 1050 1214 1000 0022 9625 8706, z dopiskiem: „Warsztaty metodologiczne imię i nazwisko”. 

Możliwość publikacji

Organizatorzy umożliwiają ścieżkę publikacyjną w następujących czasopismach:

 1. Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician, 70 pkt., https://ws.stat.gov.pl/, publikacja w języku polskim lub angielskim (nieodpłatna)   
 2. Krakow Review of Economics and Management / Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 70 pkt., https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/, publikacja w języku angielskim (nieodpłatna)     
 3. Entrepreneurial Business and Economics Review (EBER), 100 pkt., https://eber.uek.krakow.pl/eber, publikacja w języku angielskim (nieodpłatna)      

Wybór czasopisma i procedura wydawnicza należy do Autora/ki. Procedura publikacji znajduje się na stronach każdego wydawnictwa.

Miejsce i czas

24 maja 2024

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, ul. Bogucicka 5, 40-287 Katowice

sala 2/19 budynku CNTI

Link do rejestracji

https://forms.gle/fVuZZTqxQvhj9Npb8

Osoba do kontaktu

dr hab. Magdalena Jaciow, prof. UE

katedra.bngc@ue.katowice.pl

tel. 696 056 135

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3