XXII Forum Rozwoju Lokalnego i Regionalnego

INTELIGENCJA STRATEGICZNA W BUDOWANIU

PRZYSZŁOŚCI MIAST I REGIONÓW

Ustroń, 21-22 listopada 2019 r.

 

Cele konferencji

  1. Debata nad procesami uczenia się w miastach i regionach wchodzących na ścieżkę rozwoju kreatywnego i inteligentnego
  2. Debata nad znaczeniem inteligencji strategicznej w tworzeniu  i prowadzeniu polityki miejskiej i regionalnej

Kluczowe wątki tematyczne

  1. Miasta i Regiony uczące się; rodzenie się inteligencji strategicznej
  2. Procesy uczenia się w przestrzeniach miejskich i regionalnych
  3. Miasta i Regiony; potencjał intelektualny i  inteligencja strategiczna
  4. Miasta i regiony w procesie zmiany strategiczne
  5. Miasta i Regiony; przywództwo i liderzy zmiany strategicznej

Harmonogram zgłoszeń

Tematy referatów wraz ze streszczeniami i zgłoszeniem uczestnictwa należy przesyłać do dnia 15 października 2019 r. na adres Sekretariatu Konferencji:

 

Monika Janiszek

Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1-go Maja 50
40-287 Katowice
tel. 32-257 74 20

e-mail: monika.janiszek@edu.uekat.pl

Opłata konferencyjna

Opłata za uczestnictwo – 900 zł - obejmuje następujące pozycje: 1 nocleg (21/22 listopada), 2 obiady, kolację uroczystą, przerwy kawowe, komplet materiałów konferencyjnych oraz publikację artykułu.

 

Dla osób zainteresowanych dojazdem do Ustronia organizatorzy konferencji zapewniają transport z Katowic (Dworzec PKP) do Ustronia (Hotel Olympic) w dniu 21 listopada oraz powrót z Ustronia do Katowic w dniu 22 listopada br.

 

Opłatę konferencyjną należy uiścić w terminie do 15 października 2019 r. na konto:

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Bank Śląski S.A. o/Katowice
nr rachunku:
59 1050 1214 1000 0022 9625 8706


z dopiskiem: „Konferencja Ustrońska".

Miejsce obrad

HOTEL OLYMPIC****
Centrum Sportowo - Rekreacyjne "ZAWODZIE" Sp. z o.o.
ul. Grażyńskiego 10 
43 - 450 Ustroń
www.hotelolympic.pl

Dojazd

Drabas http://www.drabas.pl/rozklad-jazdy-wisla-katowice.html

Z Katowic ul. Piotra Skargi (przy Dawnym Hotelu SILESIA) do Wisły PKP

06:55; 08:00; 10:05; 14:10; 15:20; 16:50; 20:10 Ż

z Ustronia (Centrum) Do Katowic ul.Piotra Skargi (przy Dawnym Hotelu SILESIA)

07:11; 11:21; 12:11; 14:21; 17:36; 19:21

 

BusBrothers busbrothers.pl/rozklad-jazdy/katowice-wisla/

z Katowic / Dworzec PKS, ul. Piotra Skargi, Stanowisko nr 1

9:25, 10:25, 13:10, 16:10, 18:10, 19:10

z Katowic / Dworzec Główny PKP, ul. Marii Skłodowskiej-Curie

9:30, 10:30, 13:15, 16:15, 18:15, 19:15

z Ustronia / Centrum

6:13, 8:13, 9:23, 13:23, 15:33, 16:23

 

 

Busy:

Drabas http://www.drabas.pl/rozklad-jazdy-wisla-katowice.html

Z Katowic ul. Piotra Skargi (przy Dawnym Hotelu SILESIA) do Wisły PKP

06:55; 08:00; 10:05; 14:10; 15:20; 16:50; 20:10 Ż

z Ustronia (Centrum) Do Katowic ul.Piotra Skargi (przy Dawnym Hotelu SILESIA)

07:11; 11:21; 12:11; 14:21; 17:36; 19:21

 

BusBrothers busbrothers.pl/rozklad-jazdy/katowice-wisla/

z Katowic / Dworzec PKS, ul. Piotra Skargi, Stanowisko nr 1:

9:25, 10:25, 13:10, 16:10, 18:10, 19:10

z Katowic / Dworzec Główny PKP, ul. Marii Skłodowskiej-Curie:

9:30, 10:30, 13:15, 16:15, 18:15, 19:15

z Ustronia / Centrum:

6:13, 8:13, 9:23, 13:23, 15:33, 16:23