Przejdź do menu Przejdź do treści

XXII Forum Rozwoju Lokalnego i Regionalnego

INTELIGENCJA STRATEGICZNA W BUDOWANIU

PRZYSZŁOŚCI MIAST I REGIONÓW

Ustroń, 21-22 listopada 2019 r.

 

Konferencja została objęta patronatem Przewodniczącego Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. Tomasza Komornickiego oraz Prezesa Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach prof. dr hab. n. med. Andrzeja Więcka

 


Cele konferencji

  1. Debata nad procesami uczenia się w miastach i regionach wchodzących na ścieżkę rozwoju kreatywnego i inteligentnego
  2. Debata nad znaczeniem inteligencji strategicznej w tworzeniu  i prowadzeniu polityki miejskiej i regionalnej

Kluczowe wątki tematyczne

  1. Miasta i Regiony uczące się; rodzenie się inteligencji strategicznej
  2. Wizjonerskie przywództwo kluczem w budowaniu przyszłości miast i regionów
  3. Inteligencja polityki strategicznej miast i regionów
  4. Inteligencja strategiczna interesariuszy sceny miejskiej i regionalnej
  5. Studia foresightowe i analiza strategiczna w kształtowaniu inteligencji strategicznej miast i regionów
  6. Inteligencja strategiczna środowisk liderskich miast i regionów; konceptualne narzędzie dla prowadzenia zmiany
  7. Zdolność strategiczna miast i regionów do mobilizacji potencjałów rozwojowych

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca