Przejdź do menu Przejdź do treści

Polska Konferencja Badań Miejskich i Regionalnych POLREG


 

Integracja środowiska badaczy miejskich i regionalnych wywodzących się z różnych dyscyplin nauki (m.in. geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, ekonomia i finanse, nauki o polityce i administracji, architektura i urbanistyka, nauki o zarządzaniu i jakości, ochrona środowiska, socjologia), w dobie wzrastającej presji na międzynarodową konkurencyjność naszych badań jawi się obecnie jako konieczność.

Wysoka aktywność naukowo-badawcza, dydaktyczna i doradcza naszego środowiska stanowi podstawę dla stworzenia wspólnej konferencji prowadzonej w formule idea development workshop na rzecz generowania nowych pomysłów dla badań miejskich i regionalnych. Jest to wyzwanie, które nie tylko umożliwia integrację naszego środowiska, ale także tworzy przestrzeń wielodyscyplinarnej dyskusji na temat przyszłości badań miejskich i regionalnych w Polsce. To także okazja do dyskusji na temat przyszłych kierunków rozwoju miast i regionów w kontekście zielonej i cyfrowej gospodarki, których nośnikiem stał się Europejski Zielony Ład.

Wieloaspektowa i wielopodmiotowa transformacja sektorów i terytoriów inspirowana Europejskim Zielonym Ładem będzie w dużym stopniu określać przyszłość miast i regionów w Polsce w najbliższej dekadzie. Przykładowo, zmiany związane z transformacją energetyczną już obecnie zaczynają oddziaływać na społeczne, gospodarcze, środowiskowo-przestrzenne, infrastrukturalne komponenty rozwoju. Programowanie rozwoju lokalnego i regionalnego wymaga poszukiwania nie tylko rozwiązań politycznych, ale przede wszystkim powinno opierać się na nowych koncepcjach rozwoju, których zdefiniowanie wymaga niezbędnych badań leżących w obrębie zainteresowań i kompetencji naszego środowiska.IDEA POLREG

POLREG to inicjatywa integrująca naukowców zainicjowana w środowisku naukowym Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego.

POLREG jest formułą otwartą na współpracę z innymi uczelniami, podmiotami gospodarczymi i instytucjami publicznymi zainteresowanymi uczestnictwem w Konferencji i w działaniach integrujących osoby zainteresowane badaniami miejskimi i regionalnymi.

POLREG to coroczna i przechodnia konferencja naukowa, tj. corocznie organizowana przez kolejnego z inicjatorów Konferencji.

 


Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3