Przedmioty prowadzone na innych kierunkach

 

Wydział Ekonomii, kierunek: Ekonomia

 • Analiza rynków nieruchomości – dr Radosław Cyran, mgr Monika Janiszek
 • Ekonomia sektora publicznego – dr Bogumił Szczupak
 • Ekonomika miasta i unikalność miejsca – prof. dr hab. Florian Kuźnik, prof. UE dr hab. Małgorzata Czornik
 • Gospodarka regionalna – prof. dr hab. Florian Kuźnik
 • Narzędzia informatyczne w zarządzaniu projektami – prof. UE dr hab. Adam Drobniak
 • Nowe koncepcje rozwoju miast – prof. UE dr hab. Adam Drobniak, mgr Klaudia Plac
 • Strategie rozwoju gminy – dr Krzysztof Wrana, dr Artur Ochojski
 • Zarządzanie nieruchomościami – dr Radosław Cyran
 • Zarządzanie usługami publicznymi – dr Artur Ochojski

 

Wydział Ekonomii, kierunek: Przedsiębiorczość i Finanse

 • Współpraca z instytucjami otoczenia biznesu – dr Artur Ochojski
 • Zarządzanie innowacjami – dr Marcin Baron
 • Zarządzanie projektem – prof. UE dr hab. Adam Drobniak, mgr Klaudia Plac
 • Zarządzanie projektem inwestycyjnym – prof. UE dr hab. Adam Drobniak, mgr Klaudia Plac

 

Wydział Ekonomii, kierunek: Logistyka

 • Zarządzanie projektami – prof. dr hab. Henryk Brandenburg, prof. UE dr hab. Adam Drobniak, mgr Klaudia Plac
 • Zarządzanie projektami TSL – prof. dr hab. Henryk Brandenburg, prof. UE dr hab. Adam Drobniak, mgr Klaudia Plac
 • Zarządzanie strategiczne – dr Krzysztof Wrana, dr Marcin Baron

 
Wydział Ekonomii, kierunek: Międzynarodowe stosunki gospodarcze

 • Biznes plan – dr Krzysztof Wrana

 
Wydział Ekonomii, kierunek: Gospodarka i zarządzanie publiczne

 • Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego – dr Krzysztof Wrana

 
Wydział Ekonomii: wszystkie specjalności

 • Decyzje lokalizacyjne – dr Krzysztof Wrana
 • Zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi – dr Radosław Cyran

 
Wydział Zarządzania, kierunek: Analityka gospodarcza

 • Scenariusze rozwojowe – dr Marcin Baron

 

Wydział Zarządzania, kierunek: Gospodarka turystyczna

 • Produkty turystyki miejskiej i kulturowej – prof. UE dr hab. Małgorzata Czornik

 

Studia doktoranckie

 • Regionalne strategie rozwoju – prof. dr hab. Andrzej Klasik
 • Wybrane problemy gospodarki przestrzennej – dr Krzysztof Wrana