Przejdź do menu Przejdź do treści

 

Prof. zw. dr hab. Henryk Brandenburg

 

Urodził się w Chorzowie. Po ukończeniu w 1963 roku Liceum Ogólnokształcącego
im. S. Batorego w Chorzowie podjął studia w zakresie projektowania i budowy kopalń na Wydziale Górniczym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, które ukończył w 1969 roku. Uczęszczając na studia doktoranckie pracował w górnictwie. W listopadzie 1973 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych.

Jego rozprawa doktorska miała charakter interdyscyplinarny, w dużym stopniu wykorzystywała statystykę matematyczną i ekonometrię. Po uzyskaniu stopnia doktora nauk technicznych podjął pracę w Ośrodku Naukowo-Badawczym d/s Ekonomiki, Organizacji i Komputeryzacji Zarządzania w Górnictwie w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach. W roku 1975 Ośrodek ten został przeniesiony do Centralnego Ośrodka Informatyki Górnictwa w Katowicach COIG. W roku 1979 Henryk Brandenburg rozpoczął pracę w Centrum Konstrukcyjno-Technologicznym Maszyn Górniczych KOMAG w Gliwicach, gdzie pełnił funkcję Kierownika Branżowego Ośrodka Informatyki Zjednoczenia Przemysłu Maszyn Górniczych POLMAG w Katowicach. W roku 1983, podjął pracę w l'Ecole Nationale d'Ingénieurs de Gabes (Tunezja) na Wydziale Górniczym, gdzie prowadził zajęcia z zarządzania projektami i pełnił funkcję prodziekana wydziału d/s planowania i organizacji dydaktyki na 2-gim roku specjalizacji. Po powrocie do kraju w 1991 roku podjął pracę na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, na Wydziale Organizacji i Zarządzania. Tam m.in. kierował Polsko-francuskim centrum studiów i badań nad restrukturyzacją i rozwojem regionów przemysłowych, którego partnerem była Ecole Nationale Supérieure de Mines de Nancy.

W latach 1994-95 pracował we Francji, jako visiting professor na Uniwersytecie w Valenciennes et du Hainaut-Cambresis, na wydziale Prawa, Ekonomii i Zarządzania. We Francji, w marcu 1998 roku, uzyskał stopień naukowy Habilitation à Diriger des Recherches. Po uzyskaniu habilitacji we Francji do 2010 roku był zatrudniony jako profesor uniwersytetu w Ecole Nationale des Mines w Nancy. Równocześnie w 2000 roku podjął pracę na Akademii Ekonomicznej w Katowicach (aktualnie Uniwersytet Ekonomiczny), w której m.in. kierował Zakładem Zarządzania Projektami Lokalnymi
i Regionalnymi w Katedrze Badań Strategicznych i Regionalnych. W roku 2005 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, a w 2013 roku tytuł profesora.

Profesor nadal pełni liczne funkcje redakcyjne, eksperckie i społeczne. Jest członkiem korespondentem programów En gestion de projet pour Le réseau de l’Université du Québec  (od 2010 roku), wchodzi w skład komitetu redakcyjnego
i pełni funkcję recenzenta w EdiMap (Editions digitales en Managemant des Projets) w Paryżu (od 2014 roku) oraz komitetu redakcyjnego Galician Economic Bulletin na Ukrainie (od 2016 roku). Jest recenzentem czasopisma American Journal of Industrial and Business Management (od 2015 roku). Aktywnie współpracuje z lokalnym samorządem gospodarczym - pełniąc od 15 lat funkcję przewodniczącego kapituły nagród Kruszec biznesu przyznawanej przez IPH
w Tarnowskich Górach – a także z samorządem lokalnym pełniąc funkcję przewodniczącego kapituły Śrybny Gwarek przyznawanej przez Burmistrza Tarnowskich Gór.

Profesor jest autorem ponad 180 publikacji, w tym 10 monografii. Wypromował 4 doktorów.  Otrzymał liczne nagrody za prowadzoną działalność dydaktyczną, organizacyjną oraz współpracę z lokalnymi i regionalnymi instytucjami samorządowymi.   

 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3