Przejdź do menu Przejdź do treści

International Women’s Day Conference in Economics, Finance and Management

Konferencja pt. International Women’s Day Conference in Economics, Finance and Management, współorganizowana przez Katedrę Ekonomii oraz Katedrę Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych, odbyła się 8 marca 2021 r. w formie zdalnej.

Zamierzeniem organizatorek konferencji były przede wszystkim promocja pluralizmu w nauce, poszukiwanie synergii wynikającej z różnorodności podejmowanych problemów badawczych i wykorzystywanych metod, zarówno przez ekonomistki, jak i ekonomistów, a także umożliwienie naukowcom (szczególnie kobietom-ekonomistkom) zaprezentowania swoich wyników badań oraz merytorycznej dyskusji.

Konferencję otwarła JM Rektor prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak, a w powitaniu gości uczestniczył także Prorektor ds. Edukacji i Internacjonalizacji prof. dr hab. Sławomir Smyczek.

Następnie prof. Daphne R. Raban (School of Business Administration, University of Haifa) wygłosiła wykład pt. "Behavioral and data-driven study of the value of information".

Po przerwie obrady miały miejsce w sesjach równoległych, w których prelegenci z kilkunastu krajów wygłosili 45 referatów. Tematyka mieściła się w następujących obszarach: WOMEN ON THE LABOR MARKET, FAMILY ECONOMICS, EDUCATION, FINANCE & CSR (I), FINANCE & CSR (II), COVID-19, REGIONS / SECTORS, MANAGEMENT oraz ECONOMICS (VARIA) dla sesji w języku angielskim, a dla sesji w języku polskim: MARKETING, KOBIETY A RYNEK PRACY oraz FINANSE / MIGRACJE / INNOWACJE.

Konferencję zakończyła dyskusja panelowa pt. Women about Economics – Economics about Women: In the shadow of the COVID-19 crisis, w której udział wzięły w roli panelistek: prof. Ingrid Claes (Odisee University of Applied Sciences, Belgium), prof. Ana Fava (Federal University of ABC, Brazil), dr Zofia Łapniewska (Jagiellonian University) oraz dr hab. Anna Zachorowska-Mazurkiewicz, prof UJ (Jagiellonian University). Dyskusję moderowała dr hab. Julia Włodarczyk.

Szczegółowe informacje o konferencji znajdują się na stronie.  

Dołącz do nas

Nasi partnerzy