Kolejna publikacja pracownika Katedry w czasopiśmie z listy JCR

Dr hab. Julia Włodarczyk oraz Indranarain Ramlall i Jan Acedański opublikowali artykuł pt. Macroeconomic Effects of an Ageing Population in Mauritius w South African Journal of Economics (2020) - w czasopiśmie z listy JCR (IF: 1,035).

Artykuł dostępny online: DOI: https://doi.org/10.1111/saje.12266