Marcin Wroński gościem KN Debaty Ekonomiczne

10 maja  2022 koło Naukowe Debaty Ekonomiczne zorganizowało debatę, w której głównym prelegentem był dr Marcin Wroński.

Dr Marcin Wroński to pracownik naukowo-dydaktyczny Szkoły Głównej Handlowej, gdzie obronił doktorat. Jest absolwentem Wolnego Uniwersytetu Berlińskiego (studia magisterskie). Był kierownikiem projektów badawczych NCN Preludium oraz Etiuda. W ramach grantu NCN Etiuda odbył półroczną wizytę badawczą w Światowym Laboratorium Nierówności Paryskiej Szkoły Ekonomii, w trakcie której jego opiekunem był prof. Thomas Piketty.

Tematyka spotkania dotyczyła zagadnień związanych z procesami inflacyjnymi występującymi obecnie w Polsce.   W spotkaniu wzięło udział liczne grono studentów, doktorantów i pracowników naukowo-dydaktycznych naszej uczelni.