Nowy artykuł pracownika Katedry w czasopiśmie z listy JCR

Dr Artur Grabowski wraz z dr hab. Jerzym Michnikiem, prof. UE z Katedry Badań Operacyjnych, opublikowali artykuł pt. Modeling Uncertainty in the Wings Method Using Interval Arithmetic w International Journal of Information Technology & Decision Making, Vol. 19, No. 1 (2020), s. 221–240 - w czasopiśmie z listy JCR (IF: 2,862, CiteScore: 2,49, 70 pkt. MNiSW).

W artykule przedstawiono nowatorskie podejście do wspierania procesu decyzyjnego poprzez połączenie metody WINGS z arytmetyką przedziałową. To podejście pozwala na uwzględnienie niepewnych osądów i / lub różnych opinii w procesie decyzyjnym. Opracowana nowa metoda ma na celu wspieranie decyzji w sytuacji niepewności, jak i rozszerzenie jej zasięgu o nowe praktyczne zastosowania, przez co np. może stać się użytecznym narzędziem dla decydentów. Nowa metoda jest podstawą do tworzenia procedury rozwiązywania złożonego problemu decyzyjnego.

Artykuł dostępny online: DOI: https://doi.org/10.1142/S0219622019500494