XII konferencja Zakładu Historii Myśli Ekonomicznej

Zakład Historii Myśli Ekonomicznej Katedry Ekonomii organizuje w dniach 19-21 września 2019 r. w Ustroniu XII ogólnopolską konferencję naukową: "Problem bogactwa i ubóstwa w teoriach społeczno-ekonomicznych" Konferencję objął Honorowym Patronatem Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach dr hab. Robert Tomanek.

Przedmiotem rozważań będą szeroko rozumiane problemy bogactwa i ubóstwa. Dyskusja będzie dotyczyła:

  • zagadnienia bogactwa i ubóstwa w myśli ekonomicznej,
  • zagadnienia bogactwa i ubóstwa w naukach społecznych,
  • problemu nierówności społecznych,
  • roli państwa w przeciwdziałaniu i ograniczaniu ubóstwa,
  • pomiaru bogactwa i ubóstwa.

Zaproponowane obszary badawcze nie wyczerpują szerokiego spektrum zagadnień związanych z bogactwem i nierównością. Zgodnie z przyjętym dwuletnim cyklem zapraszamy do kolejnego spotkania historyków myśli ekonomicznej oraz przedstawicieli innych dyscyplin naukowych zainteresowanych tą tematyką, jak również praktyków gospodarczych.

Więcej informacji: http://hme.ue.katowice.pl/