Aktualności

Dr Artur Grabowski uczestniczył w 8th International Science Conference „Quality in Sport” zorganizowanej przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Akademię Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, podczas której wygłosił referat. Wyniki badań... [Więcej]
W dniu 22.04.2021 r. Komitet Naukowy dyscypliny Ekonomia i Finanse nadał stopień naukowy doktora Pani  [Więcej]
Konferencja pt. International Women’s Day Conference in Economics, Finance and Management, współorganizowana przez Katedrę Ekonomii oraz Katedrę Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych, odbyła się 8 marca 2021 r. w formie zdalnej. ... [Więcej]
Przyznane zostały Granty i Wyróżnienia Rektorskie dla pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Wśród wyróżnionych pracowników znaleźli się  [Więcej]
Ukazała się monografia pt. Praca w czasach cyfrowych platform technologicznych. W sieci gig economy autorstwa dr hab. Izabeli Ostoj, Prof UE. Za cel monografii obrano przybliżenie uwarunkowań realizacji usług pracy za pośrednictwem cyfrowych... [Więcej]
W dniu 10.12.2020 r. Komitet Naukowy dyscypliny Ekonomia i Finanse nadał stopień naukowy doktora Pani dr Marcie Tomeczek, doktorantce w Katedrze Ekonomii, która obroniła rozprawę doktorską, pt. Instytucjonalne przesłanki nierówności ekonomicznych.... [Więcej]
Ukazała się monografia pt. Gospodarka informacji i wiedzy autorstwa dr Rafała Żelaznego. W monografii dokonano holistycznej analizy koncepcji gospodarki i społeczeństwa, w których informacja i wiedza stanowią podstawowe zasoby prorozwojowe. O... [Więcej]
Dr hab. Julia Włodarczyk oraz Indranarain Ramlall i Jan Acedański opublikowali artykuł pt. Macroeconomic Effects of an Ageing Population in Mauritius w South African Journal of Economics (2020) - w czasopiśmie z listy JCR (IF: 1,035). Artykuł... [Więcej]
Dr hab. Jacek Pietrucha, prof. UE oraz dr hab. Grzegorz Maciejewski z Katedry Rynku i Konsumpcji opublikowali artykuł pt. Precautionary demand for cash and perceived risk of electronic payments w Sustainability vol. 19, no 12 (2020), - w czasopiśmie... [Więcej]
W dniu 16 września 2020 roku odbyła się konferencja Współczesne Problemy Ekonomiczne „Trzydzieści lat transformacji” współorganizowana przez Katedrę Ekonomii oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w... [Więcej]