XIII Konferencja Naukowa: „Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Systemowa uwarunkowania innowacji w gospodarce”

Konferencja przeszła

W dniu 17.09.2021 r. odbyła się konferencja naukowa z cyklu Systemy gospodarcze i ich ewolucja, której motywem przewodnim były Systemowe uwarunkowania innowacji w gospodarce. W konferencji, która ze względu na stan pandemii została zorganizowana w formie zdalnej, wzięli udział przedstawiciele wiodących ośrodków naukowych w Polsce, w tym: Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Wyniki badań zaprezentowane w referatach potwierdziły aktualność i znaczenie podjętej tematyki. W I połowie 2022 roku ukaże się monografia zbiorowa będąca jej rezultatem.

XII Konferencja Naukowa: „Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Systemowe uwarunkowania roli rynku we współczesnej gospodarce

Konferencja przeszła

XII Konferencja Naukowa: „Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Systemowe uwarunkowania roli rynku we współczesnej gospodarce” – 20-22.09. 2018 r.

W dniach 20-22.09.2018 r. w Ustroniu odbyła się cykliczna konferencja organizowana przez Zakład Systemów Gospodarczych Katedry Ekonomii. Interdyscyplinarna tematyka konferencji przyciągnęła nie tylko ekonomistów, ale także prawników, politologów, historyków, reprezentujących takie ośrodki naukowe jak: Politechnika Gdańska, Politechnika Opolska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Uniwersytet Szczeciński i inne. Wygłoszono 23 referaty, które zainspirowały uczestników do wymiany poglądów naukowych i ożywionej dyskusji.