Przejdź do menu Przejdź do treści

Stanisław Swadźba, Urszula Swadźba

Aktywność zawodowa pokolenia 55+. Polska na tle Czech i Węgier. Analiza porównawcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2023, s. 216

doi.org/10.31261/PN.4183

ISBN 978-83-226-

Dominika Werczyńska, Julia Włodarczyk

Between Employment and Nonemployment: The Ambiguity of Work and Leisure in the Contemporary Labor Market

Forum for Social Economics 2023 Volume 52, 2023 - Issue 4,

10.1080/07360932.2023.2208743

Przemysław Rapka

Debt and the origin of money w: Mengerian Economics: Edward Elgar. ISBN 9891035302888. Strony: 87-105.      

10.4337/9781035302895      

Magdalena Tusińska

Efekty sieciowe na cyfrowych platformach pracy - wybrane zagadnienia związane z ich istotą i dystrybucją

Rynek Pracy 2023, nr 186 (3) s. 37-51

10.5604/01.3001.0053.9214

Wojciech Zembura

Forex market as the best possible way of investing money during an economic boom and recession

Financial Internet Quarterly 2023, vol. 19, issue 1 s. 8-20

10.2478/fiqf-2023-0002

Izabela Ostoj

Institutions for digital labour platforms: results of a study conducted in Poland.

Ekonomia i Prawo. Economics and Law

2023, Vol. 22, Issue 1 s. 143

10.12775/EiP.2023.008

Magdalena Tusińska

Motives and expectations of platform workers in Poland

Ekonomia i Prawo, Economics and Law

2023. Vol. 22, no. 2, s. 385-398

10.12775/EiP.2023.022

Jan Acedański, A. Bem, A. Chłoń-Domińczak, M. Kośny, T. Panek, Jacek Pietrucha, M. Pipień, P. Prędkiewicz, M. Ratajczak, W. Wróblewska, J. Zwierzchowski.

Nauka i szkolnictwo wyższe a PKB. Raport przygotowany z inicjatywy Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych

Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2023

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/755861

10.22367/uekat.9788378758587

Urszula Zagóra-Jonszta

Nierówności dochodowe i przeciwdziałanie im w poglądach Sismondiego

Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy

2023, nr 74 (2/2023) s. 5-20

journals.ur.edu.pl/nsawg/article/view/8564

10.15584/nsawg.2023.2.1

Izabela Ostoj

Platformizacja i fragmentacja pracy. Implikacje dla Polski.

Rynek Pracy 2023, nr 186 (3), s. 22-36.

10.5604/01.3001.0053.9213

Jolanta Pasionek

Reaction of the USD/PLN currency pair exchange rate to the published macroeconomic data

Financial Internet Quarterly

2023, vol. 19, issue 1 s. 1-7

10.2478/fiqf-2023-0001

Jolanta Pasionek, Wojciech Zembura

Rola danych makroekonomicznych na rynku Forex

Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2023

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/713608/edition/671870

10.22367/uekat.9788378758426

red. nauk. Izabela Ostoj, Jacek Pietrucha

Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Stan i perspektywy badań

Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2023

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/762926

10.22367/uekat.9788378758501

 

Barbara Danowska-Prokop

Wpływ podziału Górnego Śląska na kondycję finansową górniczych ubezpieczeń brackich w latach 1922-1926

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

2023, nr 1 (999) s. 117-133

10.15678/ZNUEK.2023.0999.0107

Barbara Danowska-Prokop, Urszula Zagóra-Jonszta

Wybrane problemy historii gospodarczej powszechnej i Polski

Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2023

sbc.org.pl/dlibra/publication/690791

10.22367/uekat.9788378758334

Dołącz do nas

Nasi partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3