Przejdź do menu Przejdź do treści

XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Małe Miasta - Przestrzeń, Społeczeństwo, Gospodarka"

W dniach 26-27 października br. na naszej Uczelni miała miejsce Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Małe Miasta - Przestrzeń, Społeczeństwo, Gospodarka", organizowana przez Katedrę Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej oraz Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego.

Celem Konferencji była prezentacja dorobku naukowego, przegląd praktyk oraz dyskusja na temat przemian przestrzennych, środowiskowych, gospodarczych, społecznych i kulturowych zachodzących w małych ośrodkach miejskich w kontekście zmian na obszarach wiejskich, a także integracja środowisk ekonomistów, geografów, socjologów, urbanistów i architektów podejmujących badania naukowe z zakresu rozwoju małych miast i ich oddziaływania na obszary wiejskie.

Tematyka dotyczyła:

 • Koordynacji, partycypacji i współpracy międzypodmiotowej w kształtowaniu lokalnych rynków;
 • Międzypodmiotowej współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych;
 • Oddziaływania funkcji małych miast na obszary wiejskie;
 • Potencjalnych i rzeczywistych obszarów współdziałania małych miast i obszarów wiejskich;
 • Przemian demograficznych i ruchów migracyjnych w zasięgu małych miast i obszarów wiejskich;
 • Rynków pracy i nieruchomości małych miast i obszarów wiejskich;
 • Uwarunkowań międzypodmiotowego procesu współdziałania;
 • Współpracy w ramach świadczenia lokalnych usług publicznych;
 • Zarządzania konfliktami na szczeblu lokalnym;
 • Znaczenia kooperacji i koopetycji w kształtowaniu procesów rozwoju lokalnego;
 • Zielonej gospodarki i zielonej infrastruktury.

 Galeria zdjęć

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca