Przejdź do menu Przejdź do treści

XVII Ogólnopolska Konferencja Naukowa

MAŁE MIASTA

- PRZESTRZEŃ, SPOŁECZEŃSTWO, GOSPODARKA

22 kwietnia 2021

 

Katedra Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, Uniwersytet Łódzki

Cele Konferencji:

 • Prezentacja dorobku naukowego, przegląd praktyk oraz dyskusja na temat przemian przestrzennych, środowiskowych, gospodarczych, społecznych i kulturowych zachodzących w małych ośrodkach miejskich w kontekście zmian na obszarach wiejskich;
 • Integracja środowisk ekonomistów, geografów, socjologów, urbanistów i architektów podejmujących badania naukowe z zakresu rozwoju małych miast i ich oddziaływania na obszary wiejskie.

Tematyka Konferencji:

 • Koordynacja, partycypacja i współpraca międzypodmiotowa w kształtowaniu lokalnych rynków;
 • Międzypodmiotowa współpraca w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych;
 • Oddziaływanie funkcji małych miast na obszary wiejskie;
 • Potencjalne i rzeczywiste obszary współdziałania małych miast i obszarów wiejskich;
 • Przemiany demograficzne i ruchy migracyjne w zasięgu małych miast i obszarów wiejskich;
 • Rynki pracy i nieruchomości małych miast i obszarów wiejskich;
 • Uwarunkowania międzypodmiotowego procesu współdziałania;
 • Współpraca w ramach świadczenia lokalnych usług publicznych;
 • Zarządzanie konfliktami na szczeblu lokalnym;
 • Znaczenie kooperacji i koopetycji w kształtowaniu procesów rozwoju lokalnego.

Rada Programowa Konferencji:

Przewodniczący Rady Naukowej
prof. dr hab. Krystian Heffner /Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach/

Członkowie Rady Naukowej
prof. dr hab. Jerzy Bański /IGiPZ PAN Warszawa/
prof. dr hab. Marek Bryx /Szkoła Główna Handlowa/
prof. dr hab. Wioletta Kamińska /Uniwersytet J. Kochanowskiego w Kielcach
prof. dr hab. Andrzej Klasik / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach/
prof. dr hab. Marek Kłodziński /Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN/
prof. dr hab. Stanisław Korenik /Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu/
prof. dr hab. Tadeusz Marszał /Uniwersytet Łódzki/
dr hab. Robert Szmytkie /Uniwersytet Wrocławski/
dr hab. Małgorzata Twardzik /Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach/
dr hab. Elżbieta Zuzańska-Żyśko /Uniwersytet Śląski/

Warunki uczestnictwa:

Konferencja jest nieodpłatna, odbędzie się w formule online za pomocą platformy Google Meet (link do spotkania otrzymają Państwo po rejestracji). Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego znajdującego się pod linkiem: tiny.pl/r491p

 

Termin przesyłania zgłoszeń mija 31 marca 2021 r.

- termin wydłużony do 11 kwietnia 2021 r.!

 

Referaty i publikacja:

Osoby pragnące przedstawić referat proszone są o nadesłanie tytułów i streszczenia swojego wystąpienia w formularzu zgłoszeniowym. Streszczenie referatu powinno obejmować maksymalnie  stronę A4 w formacie MSWord i zawierać: tytuł, kluczowe słowa, streszczenie oraz informacje o autorach (imię, nazwisko, instytucja, adres e-mail).

Proponujemy zredagowanie publikacji po odbyciu konferencji (wydanie artykułu jest uzależnione od pozytywnej oceny redakcji i recenzentów oraz zbieżności z tematyką):

Czasopismo Studia Miejskie    (20 pkt.)

Miejsce obrad:

Konferencja odbędzie się w formie zdalnej za pomocą platformy GoogleMeet pod linkiem:
meet.google.com/ieg-ants-ybm

w dniu 22 kwietnia 2021

Sekretariat Konferencji:

mgr Agnieszka Majorek                                                agnieszka.majorek@edu.uekat.pl
dr inż. Arkadiusz Halama                                              arkadiusz.halama@ue.katowice.pl

Katedra Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3