Publikacja dr Marii Kocot w prestiżowym czasopiśmie z listy filadelfijskiej


Miło nam poinformować, że dr Maria Kocot z Katedry Informatyki Ekonomicznej (we współautorstwie) opublikowała artykuł w czasopiśmie EUROPEAN RESEARCH STUDIES JOURNAL, umieszczonym na liście Journal Citation Reports - lista filadelfijska (Impact Factor: 1,57, punktacja MNiSW 100 punktów). Artykuł nosi tutuł:,,E-Consumers and their Agile Qualities as Creators of Eco-Innovations: A Case Study”.

Więcej informacji na temat artykułu znajduje się na stronie
ersj.eu/journal/2199