Przejdź do menu Przejdź do treści

Publikacje

Specjalizacja naukowo-badawcza

dr Dagmara Modrzejewska w ramach swojej specjalizacji naukowo-badawczej zajmuje się obszarami: ICT, bezpieczeństwa informacji oraz innowacyjności organizacji. Ponadto w ramach obszarów zainteresowań badawczych posiada dr Dagmara Modrzejewska również: Innowacje, Kreatywność, Innowacyjność własną, Design Thinking, Agile Mindset, zarządzanie: obszarem IT, architekturą korporacyjną, Information and Cyber Security, zarządzenie strategiczne: Corporate & IT Governance, Center of Excellence, ponadto wybrane normy ISO (9001, 2000-1, 27001, 38500, 31000) oraz audyty ICT i bezpieczeństwa informacji.

Publikacje

Publikacje w języku polskim: 

 1. Modrzejewska D. (2018): Koncepcja aplikacji wspierających twórczą organizację z wykorzystaniem metodyki TRIZ, „Informatyka Ekonomiczna (Business Informatics)” 4(50), ISSN 1507-3858, e-ISSN 2450-0003,s. 108-121.
 2. Mach-Król M., Modrzejewska D. (2017): Potrzeby analityczne polskich firm a Big Data, „Informatyka Ekonomiczna (Business Informatics)”, 2(44), ISSN: 1507-3858, e-ISSN: 2450-0003, s. 82-93.
 3. Modrzejewska D. (2016): Determinanty rozwoju twórczości organizacyjnej w obszarze IT, [w:] Francik A., Maráková A., Szczepańska-Woszczyna K. (red.), Innowacje i przedsiębiorczość. Ujęcie makro- i mikroekonomiczne,  „Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza, ISBN: 978-83-65621-06-1, s. 187-197.
 4. Modrzejewska D. (2016): Motywowanie w metodach wyceny kapitału ludzkiego, [w:] Jabłoński M. (red.), Zarządzanie wartością przedsiębiorstw w warunkach niepewności, zmienności i nieprzewidywalności. Strategie – Finanse – Kompetencje, „Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza, ISBN: 978-83-64927-99-7, s. 73-79.
 5. Modrzejewska D. (2008): Tendencje w procesie motywowania w Polsce, [w:] Stankiewicz-Mróz A., Lendzion J.P. (red.), Wyzwania dla zarządzania zasobami ludzkimi w sytuacji przemian na rynku pracy, ”Media Press”, ISBN: 978-83-61215-04-2,  Łódź,  s.170-176.
 6. Modrzejewska D. (2007): Kompetencje społeczno-psychologiczne a zarządzanie nowoczesną organizacją, [w:] Urbańczyk E. (red.), Uwarunkowania wzrostu wartości przedsiębiorstwa, „Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego”, Szczecin,  ISBN: 978-83-60585-05-4, s. 533-538.
 7. Modrzejewska D. (2007): Wizualizacja jako system wpływający na sukces firmy, [w:] Balcerzak A.P., Górecka D. (red. nauk.), Dylematy teorii ekonomii w rzeczywistości gospodarczej XXI wieku, „Wyd. Adam Marszałek”, Toruń, ISBN: 978-83-7441-721-1, s. 234-245.
 8. Modrzejewska D. (2006): Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi do kształtowania interakcji międzyludzkich w firmie [w:] Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Interakcje w tworzeniu partnerstwa organizacji z otoczeniem, red. Rosa G., Smalec A., Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Nr 438. Ekonomiczne problemy usług nr 5, „Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, Szczecin, ISSN: 1640-6818, ISSN: 1896-382X, s. 497-500.
 9. Modrzejewska D. (2006): Sztuka dobrych relacji, „Marketing w Praktyce”, nr 6, ISSN: 1425-8315 indeks 334626, s. 66-68.
 10. Modrzejewska D. (2005): Ścieżki kariery, „Marketing w Praktyce”, nr 10, ISSN: 1425-8315 indeks 334626, s. 26-27.

 

Publikacje w języku angielskim:   

 1. Wojtaszek H. , Miciuła I. , Modrzejewska D., Wójcik-Czerniawska A., Smolarek M.,  Kowalczyk A. (2024): Energy Policy until 2050 – comparative analysis between Poland 3 and Germany, Energies.  Economic and Policy Challenges of Energy,  vol. 17, s. 32 -36 e-ISSN: 1996-1073, DOI: 10.3390/en17020421
 2. Modrzejewska D., Szopa A., Wojtaszek H., (2023): FACTORS AFFECTING EMPLOYEE WELL-BEING. ANALYSIS OF SCIENTIFIC RESEARCH IN THE FORM OF AN INTERVIEW, HRM Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 55 (6), p. 82-114.
 3. D. Modrzejewska (2020): The impact of Design Thinking on innovativeness of an organization and personal creativity of its employees, „Informatyka Ekonomiczna (Business Informatics)", 2(56), ISSN 1507-3858, E-ISSN 2450 0003, p. 43-51.
 4. Modrzejewska D. (2020): IT Governance – Effective Standardization Using Modern Management Methodologies, [In:] Jaki A., Ziębicki B., Knowledge – Economy – Society. External And Internal Determinants of Modern Business Management, ISBN 978-83-7285-959-4, ISBN 978-83-7285-960-0, Toruń, s. 117-124
 5. Kolasa I., Modrzejewska D. (2020) How Information System Project Stakeholders Perceive Project Success. In: Arai K., Kapoor S., Bhatia R. (eds) Intelligent Computing. SAI 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1228. Springer, Cham, s. 542-554, doi.org/10.1007/978-3-030-52249-0_36
 6. Modrzejewska D. (2009): Non-financial motivation for Staff members, [w:] Stankiewicz-Mróz A. Lendzion J.P. (ed.), Human Resources Management: Theory and Practice, Technical University of Lodz, ”Media Press”, Łódź, ISBN: 978-83-61215-18-9, s. 121-132.

 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3