Pracownicy Katedry odznaczeni Medalami za Długoletnią Służbę

Z przyjemnością informujemy, że podczas Święta Uczelni w dniu 11.01.2019 pracownicy Katedry: prof UE dr hab. Agnieszka Przybylska-Mazur, dr inż. Monika Hadaś-Dyduch oraz dr Jan Acedański odebrali Brązowe Medale za Długoletnią Służbę. Nadane przez prezydenta RP medale, w asyście rektora prof. UE dr. hab. Roberta Tomanka, wręczył Robert Magdziarz, II Wicewojewoda Śląski.