Aktualności

Nagroda rektora I-go stopnia dla pracownika Katedry

Z przyjemnością informujemy, że Pani dr Monika Hadaś-Dyduch otrzymała kolejną, trzecią już, nagrodę rektora I-go stopnia za osiągnięcia naukowe w roku 2016. Wręczenie nagród miało miejsce podczas uroczystej gali z okazji Dnia Edukacji Narodowej,... [Więcej]


Informacja

Likwidacja Sekretariatu Katedry MSMwE [Więcej]


Artykuł pracownika w prestiżowym czasopiśmie

Artykuł Pana dr. Jana Acedańskiego pt. "Heterogeneous expectations and the distribution of wealth" został przyjęty do druku w czasopiśmie "Journal of Macroeconomics" (IF = 0,791) wydawnictwa Elsevier. Dostępny jest on pod... [Więcej]


NAGRODY REKTORSKIE dla Pracowników Katedry Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii

Nagrody otrzymali: dr Jan Acedański - Grant Rektorski, dr Monika Hadaś-Dyduch - Nagroda Rektorska I stopnia. Dr Jan Acedański uzyskał grant rektorski za publikację artykułu pt. "Youth unemployment and welfare gains from eliminating business... [Więcej]


KONFERENCJA W EKATERYNBURGU Z UDZIAŁEM PRACOWNIKÓW KATEDRY

W dniach 17-19 listopada 2016 r. pracownicy Katedry Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii: prof. zw. dr hab. Włodzimierz Szkutnik,  prof. UE dr hab. Elżbieta Sojka, Katedry Analiz i Prognozowania Rynku Pracy: prof. UE dr hab. Maria... [Więcej]


STANOWISKO PROFESORA dla pracownika Katedry

Pani dr hab. Agnieszka Przybylska-Mazur z dniem 01.09.2016 roku została mianowana na stanowisko Profesora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Mianowanie nastąpiło w wyniku pomyślnego rozstrzygnięcia postępowania konkursowego na stanowisko... [Więcej]