Aktualności

Z przyjemnością informujemy, iż Pani dr hab. Alicja Wolny-Dominiak jest współautorką dwóch artykułów opublikowanych w prestiżowych czasopismach z listy A MNiSW: Koczkodaj W.W., Mazurek M., Strzałka D., Wolny-Dominiak A., Woodbury-Smith M. (2018)... [Więcej]
Miło nam poinformować, iż z okazji Dnia Edukacji Narodowej trójka pracowników Katedry otrzymała indywidualne nagrody rektorskie: prof. dr hab. Włodzimierz Szkutnik za całokształt osiągnięć naukowo-dydaktycznych i organizacyjnych, dr hab. Alicja... [Więcej]
Z radością informujemy, że Pani dr hab. Alicja Wolny-Dominiak na podstawie monografii pt. Taryfikacja w ubezpieczeniach majątkowych z wykorzystaniem modeli mieszanych uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego. [Więcej]
Z przyjemnością informujemy, że Pan dr Jan Acedański otrzymał grant rektorski za publikację artykułu pt. "Heterogeneous expectations and the distribution of wealth" w czasopiśmie "Journal of Macroeconomics" posiadającym wskaźnik IF. Nagroda została... [Więcej]
Z przyjemnością informujemy, że Pani dr Monika Hadaś-Dyduch otrzymała kolejną, trzecią już, nagrodę rektora I-go stopnia za osiągnięcia naukowe w roku 2016. Wręczenie nagród miało miejsce podczas uroczystej gali z okazji Dnia Edukacji Narodowej,... [Więcej]
Likwidacja Sekretariatu Katedry MSMwE [Więcej]
Artykuł Pana dr. Jana Acedańskiego pt. "Heterogeneous expectations and the distribution of wealth" został przyjęty do druku w czasopiśmie "Journal of Macroeconomics" (IF = 0,791) wydawnictwa Elsevier. Dostępny jest on pod adresem https://authors.else... [Więcej]
Nagrody otrzymali: dr Jan Acedański - Grant Rektorski, dr Monika Hadaś-Dyduch - Nagroda Rektorska I stopnia. Dr Jan Acedański uzyskał grant rektorski za publikację artykułu pt. "Youth unemployment and welfare gains from eliminating business... [Więcej]
W dniach 17-19 listopada 2016 r. pracownicy Katedry Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii: prof. zw. dr hab. Włodzimierz Szkutnik,  prof. UE dr hab. Elżbieta Sojka, Katedry Analiz i Prognozowania Rynku Pracy: prof. UE dr hab. Maria... [Więcej]
Pani dr hab. Agnieszka Przybylska-Mazur z dniem 01.09.2016 roku została mianowana na stanowisko Profesora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Mianowanie nastąpiło w wyniku pomyślnego rozstrzygnięcia postępowania konkursowego na stanowisko... [Więcej]