Kontakt

Katedra Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii

ul. 1 Maja 47
40-287 Katowice
Budynek E, pok. 309, 310, 317

Adres do korespondencji

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice