Wykład dla studentów Keleti Faculty of Business and Management

Dr hab. Iwona Pawlas, prof. UE w dniach od 16 do 20 listopada br. uczestniczyła w 13th International Week "New Challenges of the 21st Century" zorganizowanym przez Óbuda University w Budapeszcie.

Ze względu na sytuację pandemiczną IntWeek realizowano w całości w formie zdalnej za pośrednictwem Platformy MS Teams.

W dniu 18 listopada br. prof. Iwona Pawlas wygłosiła wykład nt. "Challenges for the European Union in the 21st century" dla grupy około 30 studentów Keleti Faculty of Business and Management.

W trakcie wykładu omówiono m.in. wyzwania i zagrożenia wynikające z Brexitu, dysproporcji rozwojowych między krajami i regionami UE, pandemii COVID-19.

Istotnymi elementami wykładu były: Plan Odbudowy dla Europy (Next Generation EU) oraz Wieloletnie Ramy Finansowe 2021-2027 (MFF 2021-2027).

Więcej informacji dostępnych na stronie.