Wykład gościnny dla Studentów kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

W dniu 22 marca 2021 odbył się wykład gościnny dla Studentów kierunku MSG prowadzony przez jednego z praktyków współpracujących z Katedrą Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych, członka Rady Programowej kierunku MSG.

Wykład w formie online poprowadził Mariusz Groborz, Specjalista ds. Marketingu i Sprzedaży Zagranicznej firmy ECOL sp. z o.o.

Wykład zatytułowany był: „Znaczenie różnic kulturowych w międzynarodowej działalności przedsiębiorstw”. Wystąpienie koncentrowało się w szczególności na współpracy gospodarczej z Kazachstanem. Uczestnicy spotkania mogli dowiedzieć się o trudach i czasochłonności poznawanie odmiennych kultur oraz tego, że jednak warto ten trud podejmować. W przypadku rynku kazachskiego mówić można o jego dużej atrakcyjności i stosunkowo nielicznej konkurencji. Prowadzenie biznesu w Kazachstanie wykazuje liczne podobieństwa do działalności gospodarczej w Rosji. Równocześnie występują widoczne różnice warunkowane np. odmiennością religijną. Biznesmeni kazachscy są w przeważającej większości emocjonalni i mają bardzo swobodne podejście do czasu i obowiązkowości, stąd w kontaktach z nimi należy być bardziej wyrozumiałym. Niezbędnym czynnikiem sukcesu jest ustalenie wszystkich aspektów współpracy w treści podpisywanego kontraktu. Przed jego podpisaniem wskazane jest jego dokładne sprawdzenie pod kątem zgodności ze wcześniejszymi ustaleniami. Szczególnej ostrożności wymaga podejście do waluty kontraktu i mechanizmów zapewniających dokonanie płatności w terminie. Zalecane jest używanie akredytyw lub gwarancji bankowych.