Wykład rektorski prof. Mike'a Penga z University of Texas at Dallas (USA) pt. "Behind theoretical innovation"

 

 

15 listopada br. w Auli CNTI odbył się wykład rektorski prof. Mike'a Penga z University of Texas at Dallas (USA) pt. "Behind theoretical innovation". Dziękujemy za liczny udział w wydarzeniu!

 

15 listopada br. w murach naszej Uczelni gościliśmy prof. Mike'a W. Penga, Ph.D. z University of Texas at Dallas (USA). Naszego gościa powitał uroczyście Prorektor ds. Edukacji i Współpracy Międzynarodowej prof. dr hab. Sławomir Smyczek.

 

Profesor przedstawił wykład pt. "Behind theoretical innovation", podczas którego opowiedział jak powstają nowe teorie dotyczące innowacji. Oprócz tego wykorzystując dorobek teoretyczny nauk o zarządzaniu oraz własne doświadczenia, rozwinął pogląd oparty na instytucji, który stał się wpływową perspektywą teoretyczną w literaturze dotyczącej zarządzania. Podczas interesujących zajęć Prof. Mike Peng przedstawił także naturę budowania teorii zarządzania i zidentyfikował cztery kluczowe składniki innowacji teoretycznych: inspirację, zasoby, zróżnicowanie i integrację.

 

Więcej informacji na temat profesora można przeczytać na stronie internetowej: www.ue.katowice.pl/uczelnia/aktualnosci/article/zaproszenie-na-wyklad-rektorski-prof-mikea-penga-z-university-of-texas-at-dallas-usa-pt-behind.html.

 

Cieszymy się, że wysłuchaliście wykładu w tak licznym gronie!

 

Bezpośrednio przed wykładem odbyło się spotkanie pracowników Katedry Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych z Prelegentem.