XXVI seminarium studenckie Dni Europejskie

12 maja 2022 r. już po raz XXVI odbyło się seminarium studenckie Dni Europejskie organizowane przez KN International Challenge działające przy Katedrze MSE. W ramach panelu eksperckiego tegorocznych Dni Europejskich nasi Eksperci podjęli ciekawe tematy związane z różnymi aspektami finansowymi dotyczącymi Unii Europejskiej a także tematy związane z bieżącą sytuacją międzynarodową.

Seminarium prowadził przewodniczący koła Dominik Surowiec wspierany przez opiekuna koła dr Katarzynę Czech, a cały event miał miejsce na gogle meet.

Pan Dominik Wach, reprezentujący Ośrodek Badań nad Migracjami działający przy UW, przedstawił problemy definicyjne i ich konsekwencje związane z falą imigrantów przybywających do Polski z terenów Ukrainy.

Pan Mateusz Rybarz, reprezentujący firmę ZOK-TECH Sp. z o.o, zwrócił uwagę na problem zerwania globalnych łańcuchów dostaw, który nabrał nowego znaczenia w konsekwencji pandemii COVID-19, na przykładzie sektora stalowego.

Wystąpienie Pani dr Agnieszki Kłos reprezentującej Katedrę Unii Europejskiej im. J.Monnet SGH, pozwoliło świadomiej spojrzeć na powiązania EBC z międzynarodowymi instytucjami finansowymi oraz problem tak ważnej obecnie ochrony stabilności finansowej.

Pani dr Monika Strojeckaa–Gevorgyan, reprezentująca Departament Współpracy Terytorialnej MFiPR, przybliżyła temat strategii makroregionalnych realizowanych w ramach UE. Zwróciła także uwagę na ciekawe wyniki badań związanych z projektem flagowym SUERMB.

Pan Andrzej Kwaśniewski reprezentujący Urząd Marszałkowski woj. śląskiego przedstawił fundusze europejskie w perspektywie 2021-2027 i plany ich wykorzystania przez Polskę, a na tym tle woj. śląskie.

Kolejnym punktem seminarium był warsztat z ekspertem. Warsztat poprowadził Pan Marcin Pałys, który jest obecnie wykładowcą UE, a kilka lat temu pełnił funkcję przewodniczącego koła ICH.  Tematem warsztatu była sztuka tworzenia skutecznych prezentacji przydatna zarówno w prezentowaniu studenckich projektów, jak i w działalności zawodowej.

Przedstawione zagadnienia bardzo zainteresowały uczestników, co przełożyło się na ich liczny udział w evencie i pytania jakie kierowane były do zaproszonych gości.

Do zobaczenia już za rok na XXVII Dniach Europejskich!