Zaproszenie na II International Conference EUSEC “New challenges for the security of public finances - the situation before and after the COVID-19 pandemic”

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji online pt. “New challenges for the
security of public finances - the situation before and after the COVID-19 pandemic”.

Konferencja odbędzie się na platformie MS Teams w dniu 06.04.2022 w godz. 13.00-16.00.

Linki do spotkania:


         * dla mówiących w j. angielskim:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTU2YjUwNjktZWFjMS00YTE3LWI1NzItMGU3MTFkMmZjMDAx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22164e1b0e-c8e5-41a9-9bbb-6f7ed40eef04%22%2c%22Oid%22%3a%2267b9629d-45ad-4ca1-8e9a-acf3edcb2381%22%7d

         * dla mówiących w j. polskim:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTA3MDdiZGUtMTE2Zi00MGUwLWI2NjctZTU1NjgyNjg4YWYy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22164e1b0e-c8e5-41a9-9bbb-6f7ed40eef04%22%2c%22Oid%22%3a%2267b9629d-45ad-4ca1-8e9a-acf3edcb2381%22%7d

Program w pliku PDF.