Przejdź do menu Przejdź do treści

Centrum Europejskie realizuje grant naukowo-dydaktyczny pt. „Bałkańskie ambicje i polskie inspiracje” w wysokości 164 846zł, który jest zadaniem publicznym finansowanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2022″ (link tutaj)

 

Głównym zagranicznym partnerem strategicznym projektu jest Wydział Prawa Uniwersytetu „St. Kliment Ohridski” w Bitoli (Macedonia Północna). 

Ponadto partnerami po stronie bałkańskiej są: Institute for Sociological, Political and Juridical Research na Uniwersytecie „Ss. Cyril and Methodius” w Skopje, Wydział Prawa na Uniwersytecie w Niszu (Serbia), Wydział Nauk Politycznych na Uniwersytecie Czarnagórskim w Pogdoricy, Institute for Research and European Studies (macedoński NGO). Polskimi partnerami instytucjonalnymi są: Centrum Stosunków Międzynarodowych (CSM), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW), Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Opolski, Instytut Europy Środkowej w Lublinie, Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA).

Celem projektu jest zaprezentowanie Polski jako lidera przemian ustrojowych, gospodarczych, społecznych i kulturowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Działanie skierowane jest do opiniotwórczych środowisk: akademickich, organizacji pozarządowych oraz dziennikarskich w Macedonii Północnej, Czarnogórze i Serbii. W ramach podjętych przez Centrum Europejskie UW oraz polskich partnerów działań Polska zostanie przedstawiona jako wzór państwa, które w ramach transformacji osiągnęło sukces w wymiarze bezpieczeństwa (członkostwo w NATO), w wymiarze społeczno-ekonomicznym (członkostwo w UE, polityka społeczna i prorodzinna, polityka regionalna oraz rozwój miast i wsi, rozwój polskiego sektora start-up) oraz w wymiarze kulturowym (przywiązanie do tradycyjnych polskich wartości).

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3