Przejdź do menu Przejdź do treści

Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

 

1. OPIS STUDIÓW

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (MSG) to kierunek, który stanowi odpowiedź na potrzebę rozwoju kompetentnych, przedsiębiorczych menedżerów i specjalistów zdolnych efektywnie i skutecznie działać na współczesnym rynku. Umiędzynarodowienie jest obecnie powszechną strategią polskich przedsiębiorstw. Co więcej, na rynku krajowym działają tysiące przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego oraz liczne globalne korporacje. Współpraca międzynarodowa przybiera zróżnicowane formy i zachodzi na wszystkich poziomach (firm, regionów, całych gospodarek). Polska stanowi część jednolitego rynku europejskiego i posiada szerokie kontakty z instytucjami Unii Europejskiej. Te uwarunkowania kreują popyt na wysokiej klasy profesjonalistów w dziedzinie międzynarodowych stosunków gospodarczych.

Program kształcenia na kierunku wyróżnia bogata oferta przedmiotów uwzględniających środowisko międzynarodowe, nauka języków obcych oraz możliwości studiowania i zdobywania praktyk również za granicą.

Absolwenci Kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze posiadają wiedzę i umiejętności pozwalające na identyfikowanie szans wynikających z międzynarodowej współpracy, budowanie strategii ekspansji na rynki zagraniczne oraz tworzenia różnych form kooperacji z partnerami zagranicznymi, prowadzenie bieżącej działalności poprzez negocjowanie i zawieranie transakcji handlowych, realizowanie projektów europejskich i wiele innych.

Obszar kształcenia na Kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze idealnie wpisuje się w uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstw i całej polskiej gospodarki, która jest już częścią światowego systemu powiązań ekonomicznych.

2. KORZYŚCI

Absolwenci Kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze są doskonale przygotowani do pracy na stanowiskach specjalistów, analityków i menedżerów w:

 • dużych polskich firmach o różnej specyfice branżowej, które są już obecne na rynku globalnym,
 • małych i średnich przedsiębiorstwach prywatnych, które mają kontakty z partnerami na rynkach zagranicznych lub planują ich nawiązanie,
 • korporacjach globalnych posiadających filie i oddziały na rynku polskim,
 • instytucjach otoczenia biznesu związanych z obsługą inwestorów zagranicznych i budowaniem relacji biznesowych z partnerami zagranicznymi,
 • firmach świadczących usługi dla biznesu w zakresie doradztwa, badań rynków zagranicznych,
 • instytucjach i jednostkach administracyjnych różnych szczebli realizujących projekty i zadania wynikające z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, bądź wynikające z innych międzynarodowych umów i udziału Polski w organizacjach międzynarodowych.

3. SPECJALNOŚĆ

W ramach Kolegium Ekonomii na I stopniu studiów na Kierunku MSG oferujemy specjalnośćBiznes Międzynarodowy. Na II stopniu studia na kierunku MSG prowadzone są bez wyodrębnienia specjalności.

Biznes Międzynarodowy

Absolwenci specjalności Biznes Międzynarodowy posiadać będą wiedzę w zakresie:

 • technik i narzędzi realizacji transakcji handlu zagranicznego,
 • form i strategii umiędzynaradawiania przedsiębiorstw,
 • zarządzania w handlu zagranicznym,
 • marketingu międzynarodowego,
 • komunikacji międzykulturowej,
 • rozliczeń międzynarodowych przedsiębiorstw,
 • możliwości pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
 • zasad prowadzenia biznesu na rynku Unii Europejskiej.

Specjalność Biznes Międzynarodowy oferuje dodatkową możliwość poszerzenia znajomości języków obcych w dziedzinie biznesu.

Absolwent specjalności Biznes Międzynarodowy jest przygotowany do pracy w korporacjach międzynarodowych – ich centralach oraz filiach i oddziałach prowadzonych zarówno w Polsce, jak i za granicą; pracy w polskich przedsiębiorstwach, współpracujących z partnerami zagranicznymi, niezależnie od skali i form ich działalności; prowadzenia własnej działalności gospodarczej na rynkach zagranicznych, w tym zwłaszcza rynku europejskim oraz do pełnienia funkcji konsultanta lub analityka rynków zagranicznych, specjalisty i menedżera różnych szczebli zarządzania w firmach o profilu zarówno handlowym, usługowym jak i produkcyjnym, które działają w środowisku międzynarodowym, jak np. spółki joint venture, firmy konsultingowe, biura maklerskie, przedstawicielstwa przedsiębiorstw zagranicznych.

Dołącz do nas

Nasi partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3