Przejdź do menu Przejdź do treści

Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

 

1. OPIS STUDIÓW

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (MSG) to kierunek, który stanowi odpowiedź na potrzebę rozwoju kompetentnych, przedsiębiorczych menedżerów i specjalistów zdolnych efektywnie i skutecznie działać na współczesnym rynku. Umiędzynarodowienie jest obecnie powszechną strategią polskich przedsiębiorstw. Co więcej, na rynku krajowym działają tysiące przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego oraz liczne globalne korporacje. Współpraca międzynarodowa przybiera zróżnicowane formy i zachodzi na wszystkich poziomach (firm, regionów, całych gospodarek). Polska stanowi część jednolitego rynku europejskiego i posiada szerokie kontakty z instytucjami Unii Europejskiej. Te uwarunkowania kreują popyt na wysokiej klasy profesjonalistów w dziedzinie międzynarodowych stosunków gospodarczych.

Program kształcenia na kierunku wyróżnia bogata oferta przedmiotów uwzględniających środowisko międzynarodowe, nauka języków obcych oraz możliwości studiowania i zdobywania praktyk również za granicą.

Absolwenci Kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze posiadają wiedzę i umiejętności pozwalające na identyfikowanie szans wynikających z międzynarodowej współpracy, budowanie strategii ekspansji na rynki zagraniczne oraz tworzenia różnych form kooperacji z partnerami zagranicznymi, prowadzenie bieżącej działalności poprzez negocjowanie i zawieranie transakcji handlowych, realizowanie projektów europejskich i wiele innych.

Obszar kształcenia na Kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze idealnie wpisuje się w uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstw i całej polskiej gospodarki, która jest już częścią światowego systemu powiązań ekonomicznych.

2. KORZYŚCI

Absolwenci Kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze są doskonale przygotowani do pracy na stanowiskach specjalistów, analityków i menedżerów w:

 • dużych polskich firmach o różnej specyfice branżowej, które są już obecne na rynku globalnym,
 • małych i średnich przedsiębiorstwach prywatnych, które mają kontakty z partnerami na rynkach zagranicznych lub planują ich nawiązanie,
 • korporacjach globalnych posiadających filie i oddziały na rynku polskim,
 • instytucjach otoczenia biznesu związanych z obsługą inwestorów zagranicznych i budowaniem relacji biznesowych z partnerami zagranicznymi,
 • firmach świadczących usługi dla biznesu w zakresie doradztwa, badań rynków zagranicznych,
 • instytucjach i jednostkach administracyjnych różnych szczebli realizujących projekty i zadania wynikające z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, bądź wynikające z innych międzynarodowych umów i udziału Polski w organizacjach międzynarodowych.

3. SPECJALNOŚĆ

W ramach Kolegium Ekonomii na I stopniu studiów na Kierunku MSG oferujemy specjalnośćBiznes Międzynarodowy. Na II stopniu studia na kierunku MSG prowadzone są bez wyodrębnienia specjalności.

Biznes Międzynarodowy

Absolwenci specjalności Biznes Międzynarodowy posiadać będą wiedzę w zakresie:

 • technik i narzędzi realizacji transakcji handlu zagranicznego,
 • form i strategii umiędzynaradawiania przedsiębiorstw,
 • zarządzania w handlu zagranicznym,
 • marketingu międzynarodowego,
 • komunikacji międzykulturowej,
 • rozliczeń międzynarodowych przedsiębiorstw,
 • możliwości pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
 • zasad prowadzenia biznesu na rynku Unii Europejskiej.

Specjalność Biznes Międzynarodowy oferuje dodatkową możliwość poszerzenia znajomości języków obcych w dziedzinie biznesu.

Absolwent specjalności Biznes Międzynarodowy jest przygotowany do pracy w korporacjach międzynarodowych – ich centralach oraz filiach i oddziałach prowadzonych zarówno w Polsce, jak i za granicą; pracy w polskich przedsiębiorstwach, współpracujących z partnerami zagranicznymi, niezależnie od skali i form ich działalności; prowadzenia własnej działalności gospodarczej na rynkach zagranicznych, w tym zwłaszcza rynku europejskim oraz do pełnienia funkcji konsultanta lub analityka rynków zagranicznych, specjalisty i menedżera różnych szczebli zarządzania w firmach o profilu zarówno handlowym, usługowym jak i produkcyjnym, które działają w środowisku międzynarodowym, jak np. spółki joint venture, firmy konsultingowe, biura maklerskie, przedstawicielstwa przedsiębiorstw zagranicznych.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca