Kontakt

Katedra Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych

ul. Bogucicka 3a
40-287 Katowice
Budynek B, pok. 304-306

Adres do korespondencji

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice