Przejdź do menu Przejdź do treści

Ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę magisterską i licencjacką z zakresu MSG

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie na najlepszą Pracę magisterską i licencjacką z zakresu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych.

Przed nami już IX edycja konkursu, którego misją jest promocja wiedzy z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz promocja potencjału naukowego absolwentów studiów magisterskich oraz licencjackich.

Do konkursu można zgłaszać prace w języku polskim i w języku angielskim, obronione w roku akademickim poprzedzającym aktualną edycję konkursu, tj. w okresie od 1.10.2021 r. do 30.09.2022r. 

Zapraszamy do składania prac, wśród których zostaną wybrane te które będą reprezentować Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.  Prace mogą zgłaszać Promotorzy, Recenzenci a także Autorzy prac za zgodą swoich Promotorów. Prace należy zgłaszać do koordynatora konkursu ze strony naszej uczelni dr Katarzyny Czech – (katarzyna.czech@uekat.pl) w terminie do 20 listopada 2022 roku.

Korzystając z okazji przypominamy, że w ubiegłorocznej edycji Konkursu laureatką III miejsca w kategorii prac licencjackich została studentka naszej uczelni Julia Perek

 

Ogólnopolski Konkurs na najlepszą pracę dyplomową z zakresu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych odbywa się na podstawie umowy zwartej w grudniu 2013 r. przez następujące Uczelnie: 

 • Uniwersytet Łódzki, 
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 
 • Uniwersytet Gdański, 
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. 

Misją przedsięwzięcia jest promocja wiedzy z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz promocja potencjału naukowego absolwentów studiów magisterskich oraz licencjackich. Nadzór merytoryczny nad realizacją konkursu sprawuje Kapituła Konkursu, która powołuje Komisję Konkursową dokonującą oceny formalnej i merytorycznej zgłoszonych prac. 

Uczestnikiem konkursu może być absolwent studiów I lub II stopnia z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych, ukończonych w jednym z Ośrodków Akademickich, będących organizatorami konkursu. Warunkiem formalnym przystąpienia do konkursu jest obrona pracy licencjackiej lub magisterskiej w roku akademickim poprzedzającym daną edycję konkursu. 

Zgłoszenie prac do konkursu: 

 • pracę może zgłosić do konkursu każdy z Organizatorów, za pisemną zgodą Autora; 
 • każdy z Organizatorów może zgłosić dwie prace w danej edycji konkursu; 
 • zgłaszane prace muszą być sprawdzone pod kątem plagiatu; 
 • do konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie i licencjackie napisane w języku polskim lub angielskim, które zostały bardzo dobrze ocenione zarówno przez promotora, jak i przez recenzenta. 

Najlepsze w danej edycji konkursu prace zostają wyróżnione przez przyznanie pierwszego, drugiego oraz trzeciego miejsca. Laureaci otrzymują dyplomy potwierdzające wyróżnienie oraz - w miarę możliwości organizacyjnych - pozyskane od sponsorów inne nagrody.

Kapitułę Konkursu, która sprawuje nadzór merytoryczny nad realizacją Konkursu tworzą:

 • dr hab. Hanna Treder, prof. UG (Przewodnicząca Kapituły)
 • prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska
 • dr hab. Małgorzata Bartosik-Purgat, prof. UEP
 • dr hab. Małgorzata Janicka, prof. UŁ
 • dr hab. Andżelika Kuźnar, prof. SGH
 • dr hab. Iwona Pawlas, prof. UE
 • dr hab. Krzysztof Wach, prof. UEK

Komisję Konkursową, która dokonuje oceny zgłoszonych prac według ustalonych wymogów tworzą:

 • dr hab. Magdalena Rosińska-Bukowska, prof. UŁ (Przewodnicząca Komisji)
 • dr hab. Krzysztof Falkowski, prof. SGH
 • dr hab. Ewa Mińska-Struzik, prof. UEP
 • dr Anna H. Jankowiak
 • dr Magdalena Markiewicz
 • dr hab. Joanna Garlińska-Bielawska prof UEK
 • dr hab. Małgorzata Fronczek, prof. UE

REGULAMIN KONKURSU

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3