Laureaci VI edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską oraz licencjacką z zakresu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

  

W grupie prac licencjackich przyznano I miejsce:

Adrianna Podgórska, Znaczenie aspektów behawioralnych w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na przykładzie anomalii rynkowych, Uniwersytet Gdański (promotor: dr Łukasz Dopierała)

W grupie prac magisterskich przyznano I miejsce:

Joanna Siebert, The influence of the presence of women in boards of directors on the firm
performance in publicly listed enterprises in Poland and Germany, Uniwersytet Ekonomiczny w 
Krakowie (promotor: dr Piotr Stanek)

 

NASI LAUREACI :

V edycja

Mgr Monika Wiercińska zajęła  I miejsce w grupie prac magisterskich na najlepszą pracę z zakresu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. Nagrodzona praca pt. „Kraj pochodzenia jako determinanta zachowań nabywczych konsumentów na rynku odzieżowym” została napisana pod kierunkiem prof. UE dr hab. Grzegorza Maciejewskiego.

 

 

I edycja 

Mgr Adam Gąsiorek został laureatem pierwszej edycji Konkursu na najlepsza pracę magisterską  z zakresu MSG. Jego praca na temat „Wpływ światowego kryzysu finansowego 2007 na proces integracji w ramach Europejskiej Unii Gospodarczo-Walutowej - próba oceny" zdobyła III miejsce.  Promotorem nagrodzonej pracy była dr Katarzyna Czech.