Przejdź do menu Przejdź do treści

Nasi laureaciKonkursu na najlepszą pracę magisterską oraz licencjacką z zakresu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

  

IX edycja

Krzysztof Rydzkowski zajął I miejsce w kategorii prac licencjackich ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę z zakresu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. Nagrodzona praca pt. Przejawy społecznej odpowiedzialności gospodarstw domowych na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej została napisana pod kierunkiem dr Joanny Kos -Łabędowicz.

 

VIII edycja

Julia Perek zajęła  III miejsce w kategorii prac licencjackich ogólnopolskiego konkursu na najlepsza pracę z zakresu  Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. Nagrodzona praca pt. Wpływ Internetu Rzeczy na rozwój transgranicznego e-commerce na przykładzie przedsiębiorstwa Amazon została napisana pod kierunkiem dr Sylwii Talar.

 

V edycja

Mgr Monika Wiercińska zajęła  I miejsce w grupie prac magisterskich na najlepszą pracę z zakresu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. Nagrodzona praca pt. „Kraj pochodzenia jako determinanta zachowań nabywczych konsumentów na rynku odzieżowym” została napisana pod kierunkiem prof. UE dr hab. Grzegorza Maciejewskiego.

 

 

I edycja 

Mgr Adam Gąsiorek został laureatem pierwszej edycji Konkursu na najlepsza pracę magisterską  z zakresu MSG. Jego praca na temat „Wpływ światowego kryzysu finansowego 2007 na proces integracji w ramach Europejskiej Unii Gospodarczo-Walutowej - próba oceny" zdobyła III miejsce.  Promotorem nagrodzonej pracy była dr Katarzyna Czech.

Dołącz do nas

Nasi partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3