Przejdź do menu Przejdź do treści

Nasi laureaciKonkursu na najlepszą pracę magisterską oraz licencjacką z zakresu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

  

IX edycja

Krzysztof Rydzkowski zajął I miejsce w kategorii prac licencjackich ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę z zakresu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. Nagrodzona praca pt. Przejawy społecznej odpowiedzialności gospodarstw domowych na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej została napisana pod kierunkiem dr Joanny Kos -Łabędowicz.

 

VIII edycja

Julia Perek zajęła  III miejsce w kategorii prac licencjackich ogólnopolskiego konkursu na najlepsza pracę z zakresu  Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. Nagrodzona praca pt. Wpływ Internetu Rzeczy na rozwój transgranicznego e-commerce na przykładzie przedsiębiorstwa Amazon została napisana pod kierunkiem dr Sylwii Talar.

 

V edycja

Mgr Monika Wiercińska zajęła  I miejsce w grupie prac magisterskich na najlepszą pracę z zakresu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. Nagrodzona praca pt. „Kraj pochodzenia jako determinanta zachowań nabywczych konsumentów na rynku odzieżowym” została napisana pod kierunkiem prof. UE dr hab. Grzegorza Maciejewskiego.

 

 

I edycja 

Mgr Adam Gąsiorek został laureatem pierwszej edycji Konkursu na najlepsza pracę magisterską  z zakresu MSG. Jego praca na temat „Wpływ światowego kryzysu finansowego 2007 na proces integracji w ramach Europejskiej Unii Gospodarczo-Walutowej - próba oceny" zdobyła III miejsce.  Promotorem nagrodzonej pracy była dr Katarzyna Czech.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca