Przejdź do menu Przejdź do treści

Cykliczne konferencje naukowe

 

Katedra Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach jest organizatorem cyklicznej konferencji naukowej PROCESY INTERNACJONALIZACJI W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ. 22 października 2018 r. w Katowicach odbyła się już XVII Konferencja Naukowa. Miejscem wydarzenia było Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

CELE KONFERENCJI

 • Identyfikacja najważniejszych zjawisk i procesów zachodzących we współczesnej gospodarce światowej
 • Prezentacja wyników badań nad rozwojem gospodarki światowej oraz przemianami w funkcjonowaniu podmiotów ją tworzących
 • Dyskusja nad problemami i wyzwaniami gospodarki światowej w II dekadzie XXI wieku
 • Wymiana doświadczeń w zakresie stosowania nowoczesnych metod i narzędzi badawczych
 • Integracja środowiska pracowników naukowych zainteresowanych funkcjonowaniem gospodarki światowej na różnych jej płaszczyznach
 • Identyfikacja obszarów współpracy badawczej

OBSZARY TEMATYCZNE KONFERENCJI

 • Zjawiska i procesy determinujące kształt współczesnej gospodarki światowej
 • Unia Europejska wobec wyzwań społecznych, gospodarczych, cywilizacyjnych
 • Konkurencja i współpraca podmiotów gospodarki światowej
 • Internacjonalizacja przedsiębiorstw i gospodarek
 • Problemy regionalnej integracji gospodarczej

RADA PROGRAMOWA

 • Prof. dr hab. Tadeusz Sporek, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach – Przewodniczący 
 • Prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 • Prof. dr hab. Marian Gorynia, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 • Prof. dr hab. Bohdan Jeliński, Uniwersytet Gdański 
 • Prof. dr hab. Ewa Latoszek, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 • Prof. UEK dr hab. Edward Molendowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 
 • Assc. Prof. CSc. Vladislav Pavlát, University of Finance and Administration, Prague 
 • Prof. UE dr hab. Jacek Pietrucha, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 • Prof. dr hab. Kazimierz Starzyk, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

 • Prof. dr hab. Marzenna Weresa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Prof. SGH dr hab. Jan Klimek, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Izba Rzemieślnicza oraz Małej i średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
 • Tadeusz Donocik, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach 

KOMITET ORGANIZACYJNY

 • Prof. dr hab. Tadeusz Sporek – Przewodniczący
 • Dr hab. Małgorzata Dziembała, prof. UE
 • Dr Katarzyna Czech
 • Dr Joanna Kos-Łabędowicz
 • Dr Sylwia Talar

 
    

 

Organizacja III Międzynarodowego Kongresu i debaty panelowej

20 maja 2019 w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach odbył się III Międzynarodowy Kongres „European Security and Stability in a Complex Global Order – How to Enhance the European Competitiveness”, a dzień później debata panelowa „EU Facing Current Challenges, Opportunities, Crises & Conflicts”.

Kongres i debata CEWSE wpisują się w projekt pt. „Centre of Excellence at Warsaw School of Economics on European Union’s Security and Stability in a New Economic, Social & Geopolitical Settlement”, kierowany przez prof. Ewę Latoszek z Katedry Unii Europejskiej im. Jeana Monneta SGH. Projekt ten, współfinansowany z programu Erasmus+ Unii Europejskiej, jest realizowany w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH. Katedra Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych UE w Katowicach jest jednym z jego partnerów.

Kongres został objęty Honorowym Patronatem J.M. Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce oraz Patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Komitet Organizacyjny Konferencji:

 • Prof. dr hab. Tadeusz Sporek
 • dr hab. Małgorzata Dziembała,prof. UE
 • dr Katarzyna Czech
 • dr Joanna Kos-Łabędowicz
 • dr Sylwia Talar
 • mgr Małgorzata Starczewska

Informacje dotyczące Kongresu dostępne są na stronie:

www.cewse.pl/en/conferences-international-congresses/iii-international-congress

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3