Przejdź do menu Przejdź do treści

dr hab. Małgorzata Fronczek, prof. UE

 • M. Fronczek, Participation in GVCs and the Size of an Economy - the Case of Developed and Developing Economies, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2020, vol. 64, nr 4 ss. 42-51, DOI: 10.15611/pn.2020.4.04
 • M. Fronczek, Wymiana handlowa krajów Ameryki Łacińskiej, [w:] „Kraje rozwijające się zachodneij hemisfery - udział Ameryki Łacińskiej w przemianach gospodarki światowej”, T. Sporek, M. Dziembała, J. Kos-Łabędowicz (red.), Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2019, s. 81-104
 • T. Sporek, A. Czech, M. Fronczek, J. Kos-Łabędowicz, Pomiędzy polityką a ideologią - globalne wyzwania współczesnej gospodarki światowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2019, ISBN 978-83-7875-588-3
 • M. Fronczek, Przewaga komparatywna Polski w obrotach z zagranicą w świetle mierzenia handlu wartością dodaną, "Studia i Prace WNEiZ" 2018, nr 53/2, tom 2, ISSN 2450-7733, s. 169-180, DOI: 10.18276/sip.2018.53/2-13
 • M. Fronczek, Uczestnictwo USA w systemie ONZ, w: Atrybuty mocarstwowości Stanów Zjednoczonych, red. T. Sporek, I. Pawlas, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2018, ISBN 978-83-7875-479-4, s. 99-123
 • M. Fronczek, Wskaźnik penetracji importowej polskiego rynku w świetle koncepcji mierzenia handlu zagranicznego wartością dodaną, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2018, ISBN 978-83-7875-481-7, s. 180
 • M. Fronczek, K. Czech, Globalization in Foreign Trade Measured by Value Added – Example of V4 and EU-28, “Globalization and Its Socio-economic Consequences Proceedings”, 18th International Scientific Conference, 10th-11th October 2018, Rajecke Teplice, Slovak Republic, ISBN 978-80-8154-249-7, s. 1568-1575, ke.uniza.sk/en/conference
 • M. Fronczek, The Structure of Exports and Revealed Comparative Advantage of the World Largest Exporters, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2018, nr 523, s. 128-137
 • M. Fronczek, Import penetration rate in a view of new concept of measuring foreign trade, "Argumenta Oeconomica" 2017, nr 1(38), ISSN 1233-5835, s. 285-297
 • M. Fronczek, Main World Exporters of Goods in Years 1995-2011 – Analysis by Value Added, "Ekonomicko-manazerske spektrum/Economic and Managerial Spectrum" 2017, vol. XI (1), ISSN 1337-0839, p. 87-97
 • M. Fronczek, Penetracja importowa rynku nowych państw członkowskich Unii Europejskiej, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2017, nr 316, s. 70-81, ISSN 2083-8611
 • M. Fronczek, Zmiana pozycji Unii Europejskiej w międzynarodowym handlu towarami, w: Unia Europejska wobec wybranych zewnętrznych wyzwań XXI wieku, red. T. Sporek i M. Fronczek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2017, ISBN 978-83-7875-386-5, s. 181-202
 • M. Fronczek, Rozwój handlu usługami pomiędzy Unią Europejską z otoczeniem, w: Unia Europejska wobec wybranych zewnętrznych wyzwań XXI wieku, red. T. Sporek i M. Fronczek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2017, ISBN 978-83-7875-386-5, s. 203-22
 • K. Czech, M. Fronczek: The Significance of FDI for Measuring the Degree of Globalization of the National Economies of the Visegrad Group Countries in Comparison with the EU-28, “Globalization and its socio-economic consequences Proceedings”, 17th International Scientific Conference, 4th-5th October 2017, Rajecke Teplice, Slovak Republic, ISBN 978-80-8154-212-1, s. 307-314
 • M. Fronczek, K. Czech, Export ratio as the indicator of globalization from the perspective of measuring trade in value added, “Globalization and its socio-economic consequences Proceedings”, 17th International Scientific Conference, 4th-5th October 2017, Rajecke Teplice, Slovak Republic, ISBN 978-80-8154-212-1, s. 444-450
 • M. Fronczek, Trade in High-Tech products Between the European Union and China, w: The WEI International Academic Conference Proceedings, Wiedeń, Austria, 11-15 kwiecień 2016, ISSN 2167-3179 (on line), ISSN 2169-9933, s. 87-95, dostępne na: www.westeastinstitute.com/proceedings/2016-vienna-presentations/
 • M. Fronczek, Handel wewnątrzwspólnotowy czy z krajami trzecimi? Kierunki zmian w polskiej wymianie zagranicznej po 2003 roku, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2016, nr 266, ISSN 2083-8611, s. 96-108
 • M. Fronczek, Wymiana handlowa Polski z krajami BRICS w latach 2005-2012, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2016, nr 272, ISSN 2083-8611, ISSN 2449-5603, s. 57-67
 • M. Fronczek, Unijny handel zagraniczny produktami ICT - kierunki zmian po 2003 roku, w: K. Czech, M. Dziembała, M. Fronczek, J. Kos-Łabędowicz, T. Sporek, S. Talar: Unia Europejska wobec wybranych problemów wewnętrznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016, ISBN 978-83-7875-306-3, s. 140-153, 162-168
 • M. Fronczek, Zmiany poziomu zagranicznej wartości dodanej w eksporcie państw Unii Europejskiej w latach 1995-2011, "International Business and Global Economy" 2016, t. 35 nr 1, ISSN 2300-6102, eISSN 2353-9496, s. 44-58, DOI 10.4467/23539496IB.16.003.5584
 • M. Fronczek, Position of the EU-15 in World Export in Comparison to Selected Countries in a View of a Measuring Trade in Value Added; "Globalization and its socio-economic consequences" 16th International Scientific Conference Proceedings, Part I, ISBN 978-80-8154-191-9, s. 458-467, dostępny na stronie: ke.uniza.sk/en/conference; WOS:000393253800057
 • M. Fronczek, Na ile polski eksport jest polski? Analiza eksportu towarów przemysłowych w oparciu o koncepcję mierzenia handlu wartością dodaną; "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2016, nr 305, ISSN 2083-8611, ISSN 2449-5603, s. 43-56
 • M. Fronczek, Polska, Czechy i Węgry jako partnerzy handlowi Unii Europejskiej w latach 1995-2012, w: Polska - 10 lat członkostwa w Unii Europejskiej, red. E. Małuszyńska, G. Mazur, I. Musiałkowska, Wydawnictwo UE W Poznaniu, Poznań 2015, ISBN 978-83-7417-841-9, s. 118-128
 • M. Fronczek, Światowe przepływy usług w XXI wieku, w: Gospodarka światowa w XXI wieku - kierunki przemian, red. T. Sporek, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2015, ISBN 978-83-7875-239-4, s. 64-92
 • M. Fronczek, Polski handel zagraniczny produktami ICT w latach 2005-2013, „Studia i Prace WNEiZ” 2015, nr 41, tom 1, ISSN 1640-6818, ISSN 2080-4881, s. 279-290
 • M. Fronczek, Ujawniona przewaga komparatywna Polski w handlu z krajami BRICS, w: Problemy rozwojowe i powiązania gospodarcze w wymiarze międzynarodowym. Wyniki wybranych badań, red. T. Sporek i S. Talar, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015, ISBN 978-83-7875-241-7, s. 74-83
 • M. Fronczek, Handel produktami high-tech - Unia Europejska na tle wybranych krajów, w: Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości. Aspekty prawne, finansowe i handlowe, red. E. Małuszyńska, G. Mazur, P. Idczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2015, ISBN 978-83-7417-857-0, s. 279-290
 • M. Fronczek, Zmiany cen w handlu zagranicznym Polski w latach 2005-2012, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2015, nr 218, ISSN 2083-8611, s. 133-145
 • M. Fronczek, Charakterystyka państw BRICS, w: Państwa grupy BRICS i ich znaczenie we współczesnej gospodarce światowej, red. T. Sporek i K. Czech, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015, ISBN 978-83-7875-261-5, s. 26-43
 • M. Fronczek, Intra or extra-trade – trends in the European Union trade after 2004, w: Proceedings of MAC-EMM 2015 in Prague, eds. J. Vopava, V. Douda, R. Kratochvil, M. Konecki, MAC Prague Consulting Ltd., Prague 2015, ISBN 978-80-88085-03-4, s. 8-16
 • M. Fronczek, Polski handel zagraniczny produktami high-tech w latach 2005-2013, "Europa Regionum" 2015, t. 25, ISSN 1428-278X, s. 93-107
 • M. Fronczek, Handel produktami ICT - Polska na tle świata, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2015, nr 401, ISSN 1899-3192, s. 114-125
 • M. Fronczek, Zmiana pozycji rozwijających się krajów Azji Wschodniej w międzynarodowym handlu nowoczesnymi produktami, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2015, nr 407, ISSN 1899-3192, s. 240-251
 • M. Fronczek, Nakłady na B+R a eksport produktów przemysłowych w Polsce w latach 2005-2011, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2014, nr 184, ISSN 2083-8611, s. 67-79
 • M. Fronczek, Ujawniona przewaga komparatywna Polski w handlu z Niemcami w latach 1995-2011; "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2014, nr 187, ISSN 2083-8611, s.101-110
 • M. Fronczek, Ujawniona przewaga komparatywna Polski w handlu z Chinami w latach 1995-2012, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2014, nr 348, ISSN 1899-3192, s. 66-75
 • M. Fronczek, Tendencje w polskim handlu zagranicznym na tle handlu światowego, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2013, nr 57, ISSN 1733-2842, s. 161-173
 • M. Fronczek, Charakter wymiany handlowej Polski z Niemcami, Rosją i Chinami, "International Business and Global Economy" 2013, nr 32, ISSN 1230-6444, s. 84-96
 • M. Fronczek, Międzynarodowa wymiana towarów we współczesnej gospodarce światowej, w: Gospodarka światowa w XXI wieku - mechanizmy i sprzężenia, red. T. Sporek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2013, ISBN 978-83-7875-159-5, s. 36-54
 • M. Fronczek, Charakter wymiany handlowej Polski z zagranicą po 1990 roku, w: "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2013, nr 307, ISSN 1899-3192, s. 132-141
 • M. Fronczek, Handel zagraniczny Polski w warunkach kryzysu w strefie euro, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2013, nr 170, ISSN 2083-8611, s. 81-94
 • M. Fronczek, Niemcy jako partner handlowy Polski w latach 1995-2010, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2013, nr 136, ISSN 2083-8611, s. 87-102
 • M. Fronczek, Znaczenie Rosji jako partnera handlowego Polski w latach 1995-2010, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2012, nr 246, ISSN 1899-3192, s. 76-85
 • M. Fronczek, Penetracja importowa polskiego rynku jako przykład procesów globalizacyjnych, „Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego” 2012, nr 31, ISSN 1230-6444; s. 755-767
 • M. Fronczek, Penetracja importowa polskiego rynku przez towary pochodzące z krajów Unii Europejskiej, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2012, nr 123, ISSN 2083-8611, s. 105-117
 • M. Fronczek, Procesy integracyjne w Azji, w: Współpraca gospodarcza w regionie Azji – stan obecny i perspektywy rozwoju, red. T. Sporek, Wydawnictwo UE, Katowice 2012, ISBN 978-83-7875-051-2, s. 69-90
 • M. Fronczek, Trends in the Polish Foreign Trade and the Import Penetration Rate of the Polish Market in Years 1995-2008”, “Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2011, nr 43, ISSN 1640-6818, ISSN 1733-2842, s. 43-53.
 • M. Fronczek, Penetracja importowa polskiego rynku przez towary pochodzące z Chin; „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2011, nr 90, ISSN 2083-8611, s. 57-67
 • M. Fronczek, Penetracja importowa polskiego rynku przez towary pochodzące z krajów Europy Środkowo-Wschodniej”, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2011, nr 85, ISSN 2083-8611, s. 7-16
 • M. Fronczek, Ubezpieczenie kredytu eksportowego jako instrument finansowego wspierania eksportu w Polsce, w: Procesy globalizacji, internacjonalizacji i integracji w warunkach współczesnej gospodarki światowej: wybrane problemy; red. T. Sporek, t.2, AE Katowice 2009, ISBN 978-83-7246-507-8 s. 357-370
 • M. Fronczek, Handel elektroniczny jako przejaw procesów globalizacyjnych: Polska na tle Unii Europejskiej, w: Świat, Europa i Polska w dobie współczesnych przemian gospodarczych, red. T. Sporek, AE Katowice 2008, ISBN 978-83-7246-432-3, s. 171-180.
 • M. Fronczek, Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na bilans handlowy Polski w ostatniej dekadzie, w: Internacjonalizacja, globalizacja i integracja we współczesnej gospodarce światowej, red. T. Sporek, AE Katowice 2006, ISBN 83-7246-803-6, s. 209-218.
 • M. Fronczek, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a handel zagraniczny Polski i Śląska, w: Procesy internacjonalizacji we współczesnej gospodarce światowej, red. T. Sporek, AE Katowice 2004, ISBN 83-7246-358-1, s. 185-199.
 • M. Fronczek, Konsekwencje realizacji procesu redukcji ceł przyjętego w Rundzie Urugwajskiej GATT dla sytuacji w handlu produktami przemysłowymi Polski z zagranicą, w: Handel międzynarodowy 2002. Stan i kierunki rozwoju, red. K. Budzowski i S. Wydymus, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2002, ISBN 83-88397-05-1, s. 154-164
 • M. Fronczek, Poziom penetracji rynku polskiego przez import z Unii Europejskiej, w: Droga Polski do Unii Europejskiej. Negocjacje, dyplomacja i różnice kulturowe, red. T. Sporek, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2001, ISBN 83-7246-046-9, s. 199-212
 • M. Fronczek, Wpływ implementacji postanowień Rundy Urugwajskiej GATT na rozwój handlu światowego, „Zeszyty Naukowe: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa” 2001, nr 11, ISSN 1428-9520, s. 18-38
 • M. Fronczek, Kryzys w Azji i w Rosji oraz ich wpływ na Polskę, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach” 2000, nr 14, ISBN 83-7246-155-4, s. 99-117
 • M. Fronczek, Wpływ czynników koniunkturalnych na zmiany w strukturze i wielkości handlu międzynarodowego w latach powojennych, w: Procesy internacjonalizacji we współczesnej gospodarce światowej, red. T. Sporek, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2000, ISBN 83-7246-196-1, s. 163-175
 • M. Fronczek, Zmiany w strukturze towarowej handlu światowego, w: Problemy handlu międzynarodowego, red. K. Budzowski i S. Wydymus, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000, ISBN 83-88397-00-9, s. 337-348
 • M. Fronczek, Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw, w: Proces internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw w perspektywie integracji z Unią Europejską na przykładzie małych i średnich przedsiębiorstw”, red. T. Sporek, AE Katowice 1999, s. 23-28.
 • M. Fronczek, System wspierania eksportu w Polsce w latach 90., „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach” 1999, nr 8, ISBN 83-7246-089-2, s. 35-57
 • H. Tendera-Właszczuk, M. Fronczek, S. Kołakowska-Talar, M. Lesiecka, Charakter i zasady konkurencji na rynku Unii Europejskiej, w: „Charakter i zasady konkurencji na rynku Unii Europejskiej oraz ich skutki dla polskiego eksportu”, red. H. Tendera-Właszczuk, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 1997, ISBN 83-905745-3-5, s. 33-66
 • M. Fronczek, Jak daleko do Europy – polska polityka pomocy państwa dla przedsiębiorstw, materiały ze studenckiego seminarium naukowego, red. H. Tendera-Właszczuk, AE Katowice 1995, ISBN 83-901346-9-1, s. 37-41
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3