Przejdź do menu Przejdź do treści

dr Joanna Kos-Łabędowicz

dr Joanna Kos-Łabędowicz

 • J. Kos-Łabędowicz, Seniors' use of ICT to obtain access to cars for fulfilling their transport needs - an exploratory study, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2020, nr 23 (4), s. 49-60, p-ISSN: 1426-5915, e-ISSN: 2543-859X, DOI: 10.4467/2543859XPKG.20.027.13129
 • J. Kos-Łabędowicz, Barriers in the use by seniors of Information and Communication Technology based solutions on the example of urban public transport, s. 119-128, w: The impact of socio-economic transformations on management in organizations and regional development, red. A. Smalec, G. Rosa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Sczecin 2020, ISBN 978-83-7972-384-3
 • T. Sporek, A. Czech, M. Fronczek, J. Kos-Łabędowicz, Pomiędzy polityką a ideologią – globalne wyzwania współczesnej gospodarki światowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2019, ISBN 978-83-7875-588-3
 • J. Kos-Łabędowicz, Kraje rozwijające się zachodniej hemisfery – udział Ameryki Łacińskiej w przemianach gospodarki światowej, red. T. Sporek, M. Dziembała, J. Kos-Łabędowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2019, ISBN 978-83-7875-577-7
 • J. Kos-Łabędowicz, ICT in meeting the transport needs of seniors: an opportunity or a threat?, Information Systems in Management, 2019, Vol. 8 (1), 26-36, DOI: 10.22630/ISIM.2019.8.1.3, ISSN: 2084-5537, e-ISSN: 2544-1728
 • M. Dziembała, J. Kos-Łabędowicz, S. Talar, Międzynarodowe powiązania gospodarcze Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2018, ISBN 978-83-7875-491-6
 • J. Kos-Łabędowicz, Ensuring the mobility of senior citizens in urban areas - analysis of Polish cities SUMPs, Marketing i Zarządzanie nr 2 (52) 2018, Szczecin 2018, s. 71-81, p-ISSN: 2450-775X, DOI:10.18276/miz.2018.52-06.
 • J. Kos-Łabędowicz, ICT in the transport policy of the European Union, in: Proceedings of the 4th International Conference on European Integration 2018. ICEI 2018. Technical University of Ostrava, Faculty of Economics, Department of European Integration, Ostrava 2018, pp. 806-813, ISBN: 978-80-248-4169-4
 • J. Kos-Łabędowicz, The impact of ICT use on the competitiveness of the EU transport sector in global markets, w: Globalization and Its Socio-Economic Consequences. 18th International Scientific Conference. Proceedings Part V – Digital Single Market, pod. red. T. Kliestik, University of Zilina, Zilina 2018 (s. 2183-2190), ISBN: 978-80-8154-249-7, ISSN 2454-0943
 • J. Kos-Łabędowicz: Polityka Unii Europejskiej w zakresie wykorzystania potencjału ICT na tle głównych konkurentów, w: Unia Europejska wobec wybranych zewnętrznych wyzwań XXI wieku, red. T. Sporek, M. Fronczek, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2017, s. 131-151. ISBN 978-83-7875-386-5.
 • J. Kos-Łabędowicz:The issue of digital divide in rural areas of the European Union, w: Ekonomiczne Problemy Usług 1 (126), Szczecin 2017, (s. 195-204), ISSN: 1896-382X, DOI: 10.18276/epu.2017.126/2-20
 • J. Kos-Łabędowicz, A. Urbanek: Korzystanie z płatności bezgotówkowych w miejskim transporcie zbiorowym przez młodych konsumentów w świetle badań ankietowych, w: „Studia Ekonomiczne” nr 316, Katowice 2017, (s. 123-135), ISSN: 2083-8611
 • J. Kos-Łabędowicz, S. Talar: Rozwój infrastruktury gospodarki cyfrowej w polityce Unii Europejskiej, w: „Horyzonty Polityki” Vol. 8, No 23 (2017), Kraków 2017, (s. 141-159), ISSN: 2353-950X, DOI: 10.17399/HP.2017.082207.
 • J. Kos-Łabędowicz, A. Urbanek: Do Information and Communications Technologies influence transport demand? An exploratory study in the European Union, w: Transportation Research Procedia Volume 25, 2017, (s. 2664-2680), ISSN: 2352-1465, doi.org/10.1016/j.trpro.2017.05.156 (indeksowane w Scopus)
 • J. Kos-Łabędowicz: Comprehensive European Union's ICT policy as a means to achieve competitiveness in the global economy, w: Globalization and Its Socio-Economic Consequences. 17th International Scientific Conference. Proceedings Part III, pod. red. T. Kliestik, University of Zilina, Zilina 2017 (s. 1070-1077), ISBN: 978-80-8154-212-1
 • J. Kos-Łabędowicz: Telematics in sustainability of urban mobility. European perspective. Archives of Transport System Telematics., Vol. 10, Iss. 3, 2017, (s. 8-15), ISSN: 1899-8208.
 • J. Kos-Łabędowicz, A. Urbanek: The potential for the development of carsharing and carpooling systems: a survey-based analysis of University students in Poland, IJTE International Journal of Transport Economics, Vol. XLIV, No. 3, October 2017, (s.399-425), ISSN 0391-8440 / e-ISSN 1724-2185, DOI: 10.19272/201706703003 (Lista A, 5-year IF=0.57, indeksowane w WoS i Scopus)
 • J. Kos-Łabędowicz: Działania promocyjne związane z koncepcją zrównoważonej mobilności miejskiej. Marketing i Zarządzanie 1 (47), Szczecin 2017, (s. 131-142), ISSN: 2450-775X (1509-0507)
 • K. Czech, M. Dziembała, M. Fronczek, J. Kos-Łabędowicz, I. Pawlas, T. Sporek, S. Talar, Unia Europejska wobec wybranych problemów wewnętrznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016, ISBN: 978-83-7875-306-3
 • J. Kos-Łabędowicz: ICT jako narzędzie ułatwiające komunikację organizatorów transportu publicznego z otoczeniem, Marketing i Zarządzanie 4 (45), Szczecin 2016, (s. 159-170), ISSN: 2450-775X (1509-0507)
 • J. Kos-Łabędowicz: The European Union’s ICT focused policies as a means to achieve competitiveness in global economy, w: Globalization and Its Socio-Economic Consequences. 16th International Scientific Conference. Proceedings Part II, pod. red. T. Kliestik, University of Zilina, Zilina 2016 (s. 988-995), ISBN: 978-80-8154-191-9 (indeksowane w Wos)
 • J. Kos-Łabędowicz: ICT and the future of urban transportation, w: Challenge of Transport Telematics, pod red. J. Mikulski, Communications in Computer and Information Science Vol. 640, Springer Berlin Heidelberg 2016, (s. 122-134), DOI: 10.1007/978-3-319-49646-7(indeksowane w WoS i Scopus)
 • J. Kos-Łabędowicz: Use of social media by public transport operators, Marketing i Zarządzanie 5 (46), Szczecin 2016, (s. 173-181), ISSN: 2450-775X (1509-0507)
 • J. Kos-Łabędowicz, Internet jako źródło informacji w decyzjach nabywczych konsumentów, C. H. Beck, Warszawa 2015, ISBN: 978-83-255-6917-4
 • J. Kos-Łabędowicz: Polityczne i społeczne przemiany w państwach BRICS, w: Państwa grupy BRICS i ich znaczenie we współczesnej gospodarce światowej, praca zbiorowa pod redakcją T. Sporek, K. Czech, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015, (s. 44-66), ISBN: 978-83-7875-261-5
 • S. Talar, J. Kos-Łabędowicz: Unia Europejska wobec wyzwań rewolucji internetowej, Przegląd Zachodni 1/2015 (354), 2015, (237-249), ISSN: 0033-2437
 • J. Kos-Łabędowicz, S. Talar: Rola Internetu w procesie zmian międzynarodowych stosunków gospodarczych, „Studia Ekonomiczne” nr 218, Katowice 2015, (s. 75-87), ISSN: 2083-8611
 • J. Kos-Łabędowicz:, Wykorzystanie mediów społecznościowych przez organizacje non profit, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 40, Szczecin 2015, (s. 161-170), ISSN: 1509-0507
 • J. Kos-Łabędowicz:Dependencies between development of information and communication technologies in transport, w: Tools of Transport Telematics, pod red. J. Mikulski, Communications in Computer and Information Science Vol. 531, Springer Berlin Heidelberg 2015, (s. 362-370), DOI: 10.1007/978-3-319-24577-5_36
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3