Przejdź do menu Przejdź do treści

dr Katarzyna Czech

 • I. Pawlas, S. Talar, M. Dziembała, K. Czech, Inkluzywna gospodarka światowa – szanse i wyzwania, PWE, Warszawa 2020, ISBN: 978-83-208-2383-7, Liczba stron: 180
 • K. Czech, Państwa Ameryki Łacińskiej w międzynarodowych przepływach Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych, w: T. Sporek, M. Dziembała, J. Kos-Łabędowicz (red.), Kraje rozwijające się zachodniej hemisfery – udział Ameryki Łacińskiej w przemianach gospodarki światowej, Wyd. UE Katowice, Katowice 2019
 • K. Czech – Unia Europejska jako uczestnik międzynarodowych przepływów kapitału na przykładzie bezpośrednich inwestycji zagranicznych – próba oceny – STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA, 2018, vol 6, no 1, s. 48-63, UE Poznań, Poznań 2018, DOI:10.18559/SOEP.2018.1.3
 • K. Czech, M. Fronczek, Globalization in foreign trade measured by value added – example of V4 and EU 28, 18th International Scientific Conference Proceedings, Part IV, 1568-1575, 2018 [Online]. Available: ke.uniza.sk/en/conference
 • Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, pr. zb. pod red. K. Czech, J. Kos-Łabędowicz, Katowice 2018 nr. 372, ISSN 2083-8611
 • K. Czech – Mocarstwowość -aspekty teoretyczne, w: T. Sporek, I. Pawlas (red.), Atrybuty mocarstwowości Stanów Zjednoczonych, Wyd. UE Katowice, Katowice 2018, s.11-17, ISBN 978-83-7875-479-4
 • K. Czech – Uwarunkowania kulturowe i ich znaczenie dla potencjału Stanów Zjednoczonych, w: T. Sporek, I. Pawlas (red.), Atrybuty mocarstwowości Stanów Zjednoczonych, Wyd. UE Katowice, Katowice 2018, s.88-98, ISBN 978-83-7875-479-4
 • K. Czech, M. Dziembała, Znaczenie ponadregionalnych porozumień integracyjnych dla ekspansji przedsiębiorstw - z perspektywy UE, Akademia Ignatianum w Krakowie. Instytut nauk o Polityce i administracji, Horyzonty polityki, Vol 8, No 22 (2017), Handel międzynarodowy, Kraków marzec 2017, ISSN: 2353-950X, s.193-2016
 • K. Czech, M. Fronczek, THE SIGNIFICANCE OF FDI FOR MEASURING THE DEGREE OF GLOBALIZATION OF THE NATIONAL ECONOMIES OF THE VISEGRAD GROUP COUNTRIES IN COMPARISON WITH THE EU-28, 17th International Scientific Conference Proceedings, Part I, 307-315. 2017 [Online]. Available: ke.uniza.sk/en/conference
 • K. Czech, M. Fronczek, EXPORT    RATIO    AS    THE    INDICATOR    OF    GLOBALIZATION    FROM    THE PERSPECTIVE OF MEASURING TRADE IN VALUE ADD, 17th International Scientific Conference Proceedings, Part I, 444-450, 2017 [Online]. Available: ke.uniza.sk/en/conference
 • K. Czech, ZAGRANICZNE INWESTYCJE BEZPOŚREDNIE (ZIB) W RELACJACH POLSKI Z KRAJAMI GRUPY BRICS – STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU, Studia Ekonomiczne Ekonomia 2016 (5) Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016 nr 272 ISSN 2083-8611 ss.31-43
 • K. Czech, Znaczenie zielonej gospodarki dla realizacji celów zrównoważonego rozwoju – wnioski dla Polski [w:] Nowe procesy w gospodarce światowej – wnioski dla Polski, pr. zb. pod red. A. Budnikowskiego, A. Kuźnar, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2014, s.429-438, ISBN 978-83-7378-953-1, 4 pkt
 • K. Czech, The European Union Funds and the achievement of the objectives of Poland’s National Development Strategy 2020 – active society, competitive economy, efficient state. In proceedings of the 16th international Scientific Conference Finance and Risk 2014 vol1 Bratislava, Publishing house Ekonom, 2014 pp.45-53, ISBN 978-80-225-3991-3
 • K. Czech, Znaczenie funduszy UE dla realizacji Strategii Europa 2020 w Polsce, na przykładzie wybranych programów operacyjnych [w:] Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Nowe wyzwania współczesnej gospodarki światowej, Pr. zb. pod red T. Sporka, S. Talar „Studia Ekonomiczne” nr 184, Zeszyty Naukowe Wydziałowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2014, s.54-66, ISSN 2083-8611 6pkt
 • K. Czech, The importance of the implementation of sustainable development for the competitive position of a national economy on the example of Poland, Journal of International Scientific Publications Economy and Business published at www.scientific-publications.net, published by InfoInvest Ltd www.sciencebg.net, Volume 8, 2014, ISSN 1314-7242, s. 378-388
 • K. Czech, M. Czech, Znaczenie członkostwa Polski w Unii Europejskiej dla mobilności edukacyjnej i zawodowej na przykładzie sytuacji ludzi młodych, [w:] Polska, 10 lat członkostwa w Unii Europejskiej, pr. Zb. pod red. E. Małuszyńskiej, G. Mazura, I. Musiałowskiej, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2015, ss. 292-304, ISBN 978-83-7417-841-9, 3 pkt
 • Państwa grupy BRICS i ich znaczenie we współczesnej gospodarce światowej, pr. zb. pod red. T.Sporka, K.Czech, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015, ISBN 978-83-7875-261-5 s.1-198
 • K. Czech, Znaczenie państw BRICS w międzynarodowym transferze kapitału na przykładzie bezpośrednich inwestycji zagranicznych, [w:] Państwa grupy BRICS i ich znaczenie we współczesnej gospodarce światowej, pr. zb. pod red. T. Sporka, K. Czech, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015, ISBN 978-83-7875-261-5, s. 79-9
 • K. Czech, Wpływ nowych podmiotów na światową gospodarkę – próba oceny na przykładzie krajów grupy BRICS, Zeszyty Naukowe, Cracow Review of Economics and Management, Nr 9 (945), Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2015, s.43-58, ISSN 1989-644710, Bratysława
 • K. Czech, I. Pawlas, Nowe kraje Unii Europejskiej jako uczestnicy międzynarodowego transferu kapitału w warunkach gospodarki globalnej, Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Ekonomia 2015 (1) nr. 218, Katowice 2015, ISSN 2083-8611, ISSN 2449-5603, ss.88-98
 • K. Czech, Znaczenie Zielonego Nowego Ładu dla osiągania celów zrównoważonego rozwoju na przykładzie Polski, Studia Ekonomiczne pr. zb. pod red. T. Sporka, J. Kos-Łabędowicz, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr. 226, Katowice 2015, ISSN 2083-8611, s. 44-54
 • Bratysława The European Social fund as a source of co-Financing projects supporting the labor market in Poland
 • K. Czech, Społeczna odpowiedzialność biznesu jako narzędzie realizacji zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw w gospodarce globalnej, [w:] Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym. Dylematy i kierunki rozwoju, InfoGlobMar 2013, pr. zb. pod red.  A. Oniszczuk-Jarzabek, T. Gutowski, Instytut Transportu i Handlu Morskiego, Gdańsk 2013, ISBN 978-83-7939-001-4, s. 267-277  
 • K. Czech, The impact of the world financial crisis 2007+ on the competitive position of a national economy illustrated with the example of Poland, Journal of International Scientific Publications Economy and Business published at www.scientific-publications.net, published by InfoInvest Ltd www.sciencebg.net, Volume 7 part 3 2013, ISSN 1313-2555, s. 152-162 
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3