Przejdź do menu Przejdź do treści

dr Sylwia Talar

 • I. Pawlas, S. Talar, M. Dziembała, K. Czech, Inkluzywna gospodarka światowa – szanse i wyzwania, PWE, Warszawa 2020, ISBN: 978-83-208-2383-7, Liczba stron: 180
 • S. Talar, E-commerce Ameryki Łacińskiej, w: Kraje rozwijające się zachodniej hemisfery – udział Ameryki Łacińskiej w przemianach gospodarki światowej, red. T. Sporek, M. Dziembała, J. Kos-Łabędowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2019, ISBN 978-83-7875-577-7, s. 154-174
 • S. Talar, Trendy w globalnym rozwoju cross-border e-commerce, Studia i Materiały „Miscellea Oeconomicae” nr 1/2019, ISSN 2081-2345, s. 209-221
 • S. Talar, The EU Concept of Digital Economy Against the Internet Economy Model, In Staníčková, M., L. Melecký, E. Kovářová and K. Dvoroková (eds.). Proceedings of the 4th International Conference on European Integration 2018. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2018, pp. 1500-1513. ISBN 978-80-248-4169-4. ISSN 2571-029X
 • S. Talar, Narzędzia polityki handlowej w obszarze e-commerce, „International Business and Global Economy” 2018, no. 37, „Biznes międzynarodowy w gospodarce globalnej” 2018, nr 37, s. 183-197, ISSN 2300-6102, eISSN 2353-9496
 • M. Dziembała, J.  Kos-Łabędowicz, S.  Talar, Międzynarodowe powiązania gospodarcze Stanów Zjednoczonych Ameryki, rozdziały: 2. Pozycja i relacje handlowe Stanów zjednoczonych, s. 35-60 oraz 3. Udział Stanów Zjednoczonych w światowym rynku e-commerce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2018, ISBN 978-83-7875-491-6, s. 61-78
 • S. Talar, Trade in ICT services between the EU and the US in the context of TTIP,  w: The Impact of the Transatlantic Trade and Investment Partnership on International Cooperation (Polish Studies in Economics, vol. 8), eds. E. Czarny, A. Kuźnar and J. Menkes, Peter Lang GmbH 2017, ISBN 978-3-631-67855-8, ISNN 2191-8848 DOI: 10.3726/978-3-653-06972-3, s. 209-220
 • S. Talar, Cross-border e-commerce – problemy identyfikacji i pomiaru, „Współczesna Gospodarka” vol. 8, issue 3(2017), s. 13-27, ISSN 2082-677X, Uniwersytet Gdański
 • S. Talar, J. Kos-Łabędowicz, Rozwój infrastruktury gospodarki cyfrowej w polityce Unii Europejskiej, „Horyzonty polityki” Vol 8, No 23 (2017): Międzynarodowe stosunki gospodarcze, s. 141-159, e-ISSN: 2353-950X, DOI 10.17399/HP.2017.08230
 • S. Talar, Międzynarodowa konkurencyjność Unii Europejskiej a wykorzystanie potencjału ICT, w: Unia Europejska wobec wybranych zewnętrznych wyzwań XXI wieku, red. T. Sporek, M. Fronczek, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2017, ISBN 978-83-7875-386-5, s. 116-130
 • S. Talar, Wskaźniki syntetyczne konkurencyjności cyfrowej, w: Nowe kraje członkowskie UE wobec procesów globalizacji. Źródła konkurencyjności, red. A. Grynia, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział  Ekonomiczno–Informatyczny  w  Wilnie, Wilno  2017, ISBN 978-609-95472-8-2, s. 225- 240
 • S. Talar, The globalization of B2C e-commerce, Proceedings, 17th International Scientific Conference „Globalization and Its Socio-Economic Consequences”, University of Zilina, The Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, Department of Economics , Slovakia 2017, s. 2658-2665, ISBN 978-80-8154-212-1
 • S. Talar, Barriers to cross-border portfolio capital flows in the digital era, w: V. Pavlat, O. Schlossberger (ed.), Financial Markets: Current State & Future Perspectives, Proceedings of the 8th International Conference, University of Finance and Administration, Prague 2017, ISBN 978-80-7408-159-0, s. 125-130
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3