Przejdź do menu Przejdź do treści

Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
dr hab. Małgorzata Dziembała, prof. UE

Problematyka: Unia Europejska, międzynarodowe procesy integracyjne w Europie i na świecie, współpraca gospodarcza Polski, polityka spójności UE, inne polityki UE, wykorzystanie funduszy UE w Polsce (w tym przez miasto, gminę, województwo), procesy internacjonalizacji działalności przedsiębiorstwa na przykładzie X, międzynarodowe przepływy kapitału, międzynarodowe procesy migracyjne, w tym w UE, podmioty gospodarki światowej, w tym korporacje, wybrane problemy gospodarki światowej

 

Wybrane tytuły prac:

 • Procesy internacjonalizacji działalności przedsiębiorstw na przykładzie firmy X
 • Wspieranie rozwoju MSP w ramach polityki spójności
 • Znaczenie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla rozwoju gminy X/miasta x
 • Wykorzystanie funduszy strukturalnych przez gminę x
 • Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do wybranej branży
 • Strategie korporacji wielonarodowych na przykładzie korporacji X
 • Współpraca gospodarcza Polski z wybranym krajem (np. Niemcami, USA, Chinami)
 
dr Rafał Świtała

Problematyka:  Międzynarodowe przepływy i współpraca gospodarcza (handel międzynarodowy, inwestycje zagraniczne, przepływ technologii); Gospodarka światowa (np. podmioty, zmiany strukturalne, globalizacja); Integracja gospodarcza i ugrupowania integracyjne; Międzynarodowe procesy migracyjne; Korporacje transnarodowe; Wybrane problemy gospodarki światowej


Wybrane tytuły prac:

 • Motywy, cele i sposoby wejścia firmy na rynki zagraniczne. Strategie internacjonalizacji przedsiębiorstwa na przykładzie firmy Śnieżka
 • Korzyści i zagrożenia wynikające z outsourcingu na arenie międzynarodowej
 • Systemy emerytalne w wybranych krajach UE
 • Perspektywa międzynarodowej sprzedaży internetowej w dobie COVID-19
dr Sylwia Talar

Problematyka: Ekspansja zagraniczna przedsiębiorstw (np. strategie, przebieg, uwarunkowania, przyczyny, skutki internacjonalizacji); Unia Europejska i integracja gospodarcza na świecie; Transgraniczny handel internetowy; Gospodarka cyfrowa (np. prawa i zasady działania, przedsiębiorczość cyfrowa, modele działania – np. sharing economy, crowdsourcing); Międzynarodowe przepływy i współpraca gospodarcza (handel międzynarodowy, inwestycje zagraniczne, przepływ technologii, migracje); Technika i organizacja handlu zagranicznego; Międzynarodowa konkurencyjność gospodarek i przedsiębiorstw; Gospodarka światowa (np. podmioty, zmiany strukturalne, globalizacja i problemy globalne); Polityka handlowa i międzynarodowa polityka gospodarcza; Strategie działania przedsiębiorstw

 

Wybrane tytuły prac:

 • Wpływ pandemii COVID-19 na proces globalizacji
 • Konkurencja na światowym rynku diamentów
 • Stosunki handlowe Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi w latach2008-2021
 • Wpływ programu Erasmus+ na umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego na przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
 • Wykorzystanie środków z funduszy Unii Europejskiej na przykładzie programu INTERREG
 • Zróżnicowanie kulturowe jako wyzwanie dla zarządzania zasobami ludzkimi korporacji międzynarodowej
 • Ekspansja CD Projekt na światowym rynku gier
dr Joanna Kos-Łabędowicz

Problematyka: Międzynarodowe stosunki gospodarcze i gospodarka światowa; Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstw; Międzynarodowe przepływy i współpraca gospodarcza (handel międzynarodowy, inwestycje zagraniczne, przepływ technologii, migracje), Obsługa transportowa handlu zagranicznego

Wybrane tytuły prac:

 • Wpływ konfliktów etnicznych w Hiszpanii na sytuację polityczno-ekonomiczną w Unii Europejskiej
 • Hamulce wzrostu gospodarczego państw śródziemnomorskich Unii Europejskiej po kryzysie finansowym 2008 r.
 • Wpływ konfliktów zbrojnych na gospodarkę światową na przykładzie konfliktu zbrojnego Rosji z Ukrainą
 • Wpływ monopolu kontenerowego Chin na światowy łańcuch dostaw
 • Nierówność płci na rynku pracy na przykładzie Polski i Szwecji
dr Katarzyna Czech

Problematyka: Handel międzynarodowy i międzynarodowy transfer kapitału; Zrównoważony rozwój i jego praktyczna realizacja w gospodarce światowej; Negocjacje w warunkach zróżnicowania kulturowego; Różnice kulturowe i ich znaczenie dla współpracy międzynarodowej; Uwarunkowania współpracy w ramach regionalnych ugrupowań integracyjnych

Wybrane tytuły prac:

 • Znaczenie różnic kulturowych w lokalnych działaniach globalnych korporacji na wybranych przykładach
 • Znaczenie idei sprawiedliwego handlu dla ograniczenia dysproporcji rozwojowych we współczesnej gospodarce i jej realizacja na polskim rynku
 • Mocarstwowość w globalnej gospodarce na przykładzie stanów zjednoczonych i chińskiej republiki ludowej
 • Skutki kryzysu migracyjnego początku XXI wieku dla unii europejskiej na przykładzie Niemiec
 • Proces internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw na przykładzie firmy Inglot i rynku ZEA

Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze - seminarium magisterskie

Promotor

 

Problematyka i przykładowe tematy prac

 

dr hab. Małgorzata Dziembała, Prof. UE

 

ProblematykaUnia Europejska, międzynarodowe procesy integracyjne w Europie i na świecie, współpraca gospodarcza Polski, polityka spójności UE, inne polityki UE, wykorzystanie funduszy UE w Polsce (w tym przez miasto, gminę, województwo), procesy internacjonalizacji działalności przedsiębiorstwa, międzynarodowe przepływy kapitału, międzynarodowe procesy migracyjne, w tym w UE, podmioty gospodarki światowej, w tym korporacje transnarodowe, wybrane problemy gospodarki światowej

Wybrane tytuły prac w ostatnim roku akademickim:

 • Wspieranie rozwoju MSP w ramach polityki spójności
 • Rola Funduszu Spójności w rozwoju infrastruktury drogowej w Polsce
 • Wsparcie zawodowe osób młodych z Europejskiego Funduszu Społecznego na przykładzie Siemianowic Śląskich
 • Znaczenie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla rozwoju gminy X/miasta x
 • Wykorzystanie funduszy strukturalnych przez gminę x
 • Procesy internacjonalizacji działalności przedsiębiorstw
 • Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do wybranej branży
 • Strategie korporacji wielonarodowych na przykładzie korporacji X
 • Strategie marketingowe korporacji transnarodowych na przykładzie firmy Apple
 • Współpraca gospodarcza Polski z wybranym krajem (np. z Niemcami, Hiszpanią, USA, Chinami)
 

dr hab. Małgorzata Fronczek, Prof. UE

 

 

 

 

 

 

Zakres tematyczny dla kierunku MSG:

 1. Handel międzynarodowy
 2. Handel zagraniczny Polski
 3. Globalne łańcuchy wartości (GVCs)
 4. Międzynarodowy transfer kapitału i korporacje międzynarodowe
 5. Międzynarodowe migracje ludności
 6. Procesy międzynarodowej integracji gospodarczej
 7. Gospodarka światowa i globalizacja
 8. Protekcjonizm w handlu międzynarodowym

Wybrane tytuły prac z ostatnich 5 lat:

 • Wpływ migracji międzynarodowych na sytuację na rynku pracy w Unii Europejskiej
 • Korporacje transnarodowe w dobie globalizacji
 • Relacje handlowe między Stanami Zjednoczonymi i Chinami w dobie prezydentury Donalda Trumpa. Bilans i perspektywy
 • Globalizacja i jej wpływ na współczesny rynek pracy
 

dr hab. Iwona         Pawlas, prof. UE

 

 

 

 

 

 

Problematyka: Unia Europejska, Regionalna integracja gospodarcza w Europie i na świecie,  Handel międzynarodowy, Międzynarodowy transfer kapitału, Międzynarodowa ekspansja firm, Konkurencyjność międzynarodowa gospodarek, Rozwój ekonomiczno-społeczny (na przykładzie wybranej gospodarki), Problemy globalne

Wybrane tytuły prac:

 • Międzynarodowa współpraca gospodarcza na przykładzie handlu między krajami X i Y
 • Kraje Grupy Wyszehradzkiej jako uczestnicy międzynarodowych przepływów kapitału
 • Międzynarodowa ekspansja polskich przedsiębiorstw na przykładzie firmy X
 • Konkurencyjność kraju X 
 • Polityka spójności  (rolna, konkurencji) Unii Europejskiej na przykładzie ...
 • Wykorzystanie Funduszu Spójności w obszarze infrastruktury transportowej na przykładzie...
 • Wykorzystanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przez firmę X
 • Miasto X jako beneficjent funduszy Unii Europejskiej Europejski
 • Zielony Ład w praktyce krajów X, Y, Z.
 • Współpraca gospodarcza Polski z ... (Niemcami, USA, ...)
 • Unia Europejska wobec wojny w Ukrainie
 • Znaczenie napływu kapitału zagranicznego w formie inwestycji bezpośrednich dla rozwoju branży X w Polsce
 • Rola i miejsce Chin w gospodarce światowej
 

 

Kierunek Ekonomia - stacjonarne

Promotor
Problematyka i przykładowe tematy prac
dr Anna Czech

Problematyka:  Międzynarodowe bezpieczeństwo energetyczne; Polityka energetyczna na poziomie UE oraz wybranych krajów; Odnawialne źródła energii; Procesy integracyjne na świecie; Wybrane problemy gospodarki światowej w dobie globalizacji


Wybrane tytuły prac:

 • Polityka energetyczna w Polsce wobec odnawialnych źródeł energii
 • Polityka środowiskowa Unii Europejskiej a globalna emisja dwutlenku węgla
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu we współczesnej gospodarce na przykładzie branży energetycznej
 • Wpływ środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na rozwój infrastruktury transportowej w województwie śląskim
 • Kluby piłkarskie jako przedsiębiorstwa na przykładzie wybranych zespołów grających w Primera División oraz Premier League
 • Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Unii Europejskiej – stanowisko Polski
 • Przyczyny migracji Polaków do Wielkiej Brytanii
 • Międzynarodowy przepływ siły roboczej biorąc pod uwagę migracje między Polską a Ukrainą
 

Kierunek Ekonomia - niestacjonarne

Promotor

Problematyka i przykładowe tematy prac
dr hab. Iwona Pawlas, prof. UE

Problematyka: Unia Europejska, Regionalna integracja gospodarcza w Europie i na świecie,  Handel międzynarodowy, Międzynarodowy transfer kapitału, Międzynarodowa ekspansja firm, Konkurencyjność międzynarodowa gospodarek, Rozwój ekonomiczno-społeczny (na przykładzie wybranej gospodarki), Problemy globalne

 

Wybrane tytuły prac:

 • Międzynarodowa współpraca gospodarcza na przykładzie handlu między krajami X i Y
 • Kraje Grupy Wyszehradzkiej jako uczestnicy międzynarodowych przepływów kapitału
 • Międzynarodowa ekspansja polskich przedsiębiorstw na przykładzie firmy X
 • Konkurencyjność kraju X 
 • Polityka spójności  (rolna, konkurencji) Unii Europejskiej na przykładzie ...
 • Wykorzystanie Funduszu Spójności w obszarze infrastruktury transportowej na przykładzie...
 • Wykorzystanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przez firmę X
 • Miasto X jako beneficjent funduszy Unii Europejskiej Europejski
 • Zielony Ład w praktyce krajów X, Y, Z.
 • Współpraca gospodarcza Polski z ... (Niemcami, USA, ...)
 • Unia Europejska wobec wojny w Ukrainie
 • Znaczenie napływu kapitału zagranicznego w formie inwestycji bezpośrednich dla rozwoju branży X w Polsce
 • Rola i miejsce Chin w gospodarce światowej
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca