Pracownicy Katedry wybrani do Komitetu PAN

Dr hab. Wiesław Koczur, prof. UE oraz dr hab. Andrzej Rączaszek, prof. UE zostali wybrani do Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN na kadencję 2020-2023.