Przejdź do menu Przejdź do treści

Działalność naukowo-badawcza

Najważniejsze kierunki badań prowadzonych w Katedrze obejmują:

 1. Problematykę tworzenia nowych przedsięwzięć i organizacji.
 2. Innowacyjność przedsiębiorstw i instytucji.
 3. Umiędzynarodowienie przedsiębiorczości.
 4. Twórczość organizacyjną, kształtowanie postaw i zachowań przedsiębiorczych.
 5. Uwarunkowania przedsiębiorczości, ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw.
 6. Przedsiębiorczość w sektorze publicznym i społecznym.
 7. Przywództwo i zarządzanie zmianami organizacyjnymi.
 8. Innowacje w sferze zarządzania organizacją, zastosowanie nowych koncepcji i metod zarządzania i ich wpływ na innowacyjność, przedsiębiorczość, i konkurencyjność organizacji.

Badania naukowe prowadzone są indywidualnie i zespołowo (w ramach badań statutowych oraz grantów). Badania naukowe indywidualne realizowane są także w ramach  otwartych przewodów doktorskich (w tym słuchaczy studium doktoranckiego).

Realizowane granty i projekty badawcze

W Katedrze realizowano tematy badawcze, finansowane z grantów Narodowego Centrum Nauki. Są to następujące tematy badawcze:

 1. "Wpływ innowacji zarządczych na innowacyjność technologiczną i wyniki przedsiębiorstw" (grant zespołowy – w konkursie OPUS).
 2. "Pomiar i uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w sektorze publicznym" (grant indywidualny – w konkursie SONATA).
 3. "Zarządzanie talentami w grupie wiekowej 50+: perspektywa organizacyjna" (grant indywidualny – w konkursie SONATA).
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3