Konferencja Naukowa: "Innowacyjność współczesnych organizacji - koncepcje, uwarunkowania i pomiar"

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Katedra Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego

"Innowacyjność współczesnych organizacji - koncepcje, uwarunkowania, pomiar"

Wisła, 11-13 wrzesień 2014