Przejdź do menu Przejdź do treści

Informacje o projekcie V4

Katedra Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach jest partnerem w projekcie: "The Establishment of a Platform for Healthcare Innovation in V4 countries and Israel" finansowanym przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki.

Projekt jest realizowany przez dr hab. Grzegorza Głoda, prof. UE; dr hab. Izabellę Steinerowską-Streb, prof. UE, dr hab. Wojciecha Głoda. Liderem projektu jest Morawska Wyższa Szkoła w Ołomuńcu (Czechy). Pozostałe uczelnie wchodzące w skład konsorcjum badawczego to: Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie (Słowacja); Budapest Business School (Węgry) oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Głównym celem projektu jest stworzenie platformy internetowej, która będzie służyła identyfikacji problemów i wymianie doświadczeń w obszarze innowacji w sektorze ochrony zdrowia z uwzględnieniem wdrażanych rozwiązań w tym zakresie w Izraelu. W trakcie realizacji projektu będą również organizowane wspólne warsztaty oraz konferencja naukowa.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie projektu: www.v4smarthealth.eu/en/home/

 

Zapraszamy na konferencję podsumowującą projekt! Szczegółowy program dostępny jest tutaj.

 

The Entrepreneurship and Innovation Management department of the University of Economics in Katowice is a partner in the project: "The Establishment of a Platform for Healthcare Innovation in V4 countries and Israel", funded by the International Visegrad Fund.

The project is being conducted by Grzegorz Głod, PhD, Professor of the EU; Izabella Steinerowska-Streb, Professor of the EU, and Wojciech Głod, PhD. The project's leader is the Moravian University of Applied Sciences in Olomouc (Czech Republic). The other universities included in the research consortium are the University of Economics in Bratislava (Slovakia), Budapest Business School (Hungary) and the University of Economics in Katowice.

The project's main objective is to create an internet platform that will identify problems and exchange experiences in the field of innovation in the health sector, taking into account the solutions implemented in this field in Israel. During the project, joint workshops and a scientific conference will be held.

Detailed information about the project can be found on the project website: www.v4smarthealth.eu/en/home/

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca