Przejdź do menu Przejdź do treści

Najważniejsze publikacje

1.      Głód, G., Kraśnicka, T. 2018. Związki pomiędzy innowacyjnością a wynikami firm rodzinnych. Przedsiębiorczość i Zarządzanie. t. 19, z. 6/2 s. 309-323, p-ISSN: 1733-2486

2.      Głód, G., Ingram, T. 2018. Organizational resilience of family business. Case study. Ekonomia i Prawo. Economics and Law. vol. 1, iss. 1 s. 57-69, p-ISSN: 1898-2255

3.      Głód, G., Głód, W. 2017. W kierunku integracji systemów zarządzania jakością i ryzykiem w publicznych jednostkach ochrony zdrowia. Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Nr 316, p-ISSN: 2083-8611

4.      Głód, G., Głód, W., Ingram, T. 2015. Nowatorskie rozwiązania w obszarze ZZL w jednostkach ochrony zdrowia – analiza przypadków. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej (nr 1941). Organizacja i Zarządzanie, Zeszyt 83 (red. nauk. Jan Brzóska i Jan Pyka), Nowoczesność przemysłu i usług, s. 177-185. ISSN 1641-3466.

5.      Głód, G., Kraśnicka, T. 2015. Zachowania innowacyjne pracowników w MŚP – wyniki badań. Studia Ekonomiczne nr 212. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice, s. 35-51. ISSN: 2083-8611.

6.      Głód, G., Flak, O. 2015. Features of Polish Companies. Results of the Company Competitiveness Barometer 2014. Oeconomia Copernicana, vol. 6, issue 3, s. 117-135. ISSN: 2083-1277.

7.      Głód, G., Flak, O. 2014. Weryfikacja zintegrowanego modelu konkurencyjności przedsiębiorstwa : wyniki badań empirycznych. Przegląd Organizacji, nr 10, s. 4-10. ISSN: 0137-7221

8.      Głód, G. 2014. Zastosowanie systemu klasy Business Intelligence w jednostce ratownictwa medycznego - studium przypadku. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, nr 35, s. 91-103. ISSN: 1232-4671.

9.      Głód, G., Kraśnicka, T.,  Ludvik, L., Peterkova, J. 2014. Uwarunkowania intencji przedsiębiorczych studentów uczelni ekonomicznych Polski i Czech. Przedsiębiorczość - Edukacja, vol. 10, s. 316-332. ISSN: 978-83-267-2176-2.

10.   Głód, G., Flak, O. 2012. Konkurencyjni przetrwają: o przedsiębiorstwie, metodach badania konkurencyjności i twoich szansach na sukces rynkowy. Wydawnictwo Difin, Warszawa, ss. 373. ISBN: 978-83-7641-586-4.

11.   Głód, G. 2011. Necessary conditions for personnel controlling in healthcare units. Journal of Economics and Management, vol. 7 (2011), s. 51-61. ISSN: 1732-1948.

12.   Głód, G., Wronka, W. 2011. Wpływ orientacji przedsiębiorczej na efektywność zarządzania w jednostkach ochrony zdrowia. Problemy Zarządzania, vol.9, nr 3 (33), s. 181-193. ISSN: 1644-9584.

13.   Głód, G. 2011. Zarządzanie zmianą w jednostce ochrony zdrowia. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice, ss. 132.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3