Przejdź do menu Przejdź do treści

Najważniejsze publikacje

Monografie:

·       Steinerowska-Streb, I., & Kraśnicka, T. (2023). "Chapter 12: Product and process innovation activities of family firms in comparison to non-family firms". In Research Handbook on Entrepreneurship and Innovation in Family Firms. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing. 

·       Izabella Steinerowska-Streb (2017), Zachowania rynkowe mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Diagnoza, analiza, scenariusze rozwoju, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.

·       Steiner A., Steinerowska-Streb I. (2013), Why use franchising? The perception of Scottish entrepreneurs, Lambert Academic Publishing. Germany.

 

Zagraniczne artykuły naukowe w czasopismach znajdujące się w Journal Citation Reports oraz w innych bazach naukowych

 ·       Steinerowska-Streb I., Steiner A. (2014), An analysis of external finance availability on SMEs decision-making – A case study of the emerging market of Poland, Thunderbird International Business Review, Vol. 56, No 4, s.: 373-387.

·       Steinerowska-Streb I. (2012), The Determinants of Enterprise Profitability During Reduced Economic Activity, Journal of Business Economics and Management Vol. 13 issue 4, s. 745–762 [impact factor JCR=1,881].

·       Steinerowski A., Steinerowska-Streb I. (2012), Can social enterprises contribute to creating sustainable rural communities? Using the lens of structration theory to analyze the emergence of rural social enterprise, Local Economy, Vol. 27 No. 2 March 2012, s. 167-182.

·       Steinerowska-Streb I. (2012), Financing of enterprises during the changes in the level of economic activity, Actual Problems of Economics, Vol. 10, No 2, s. 168-178 [impact factor JCR=0,039].

 

Artykuły w krajowych czasopismach recenzowanych

 ·       Steinerowska-Streb I. (2018), Kreatywność pracowników w świetle motywatorów stosowanych w przedsiębiorstwach rodzinnych na polskim rynku, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XIX, Zeszyt 7, część II, s. 419-436.

·       Steinerowska-Streb I. (2018), Edukacja a zachowania przedsiębiorcze właścicieli-menedżerów zarządzających przedsiębiorstwami rodzinnymi, Horyzonty Wychowania, Vol. 17 Nr 41, s. 237-250.

·       Steinerowska-Streb I. (2016), Wybrane determinanty zatrudniania pracowników w polskich przedsiębiorstwach rodzinnych, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 3 (794), s. 68-78.

·       Steinerowska-Streb I., Bernais J. (2016), Źródła pozyskiwania pracowników w polskich przedsiębiorstwach rodzinnych, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 11, s. 85-97.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3