Przejdź do menu Przejdź do treści

Najważniejsze publikacje

2019

 • Bratnicka-Myśliwiec, K., Wronka-Pośpiech, M., Ingram, T. 2019. Does Socioemotional wealth matter for competitive advantage? A case of Polish family businesses. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 15: 123-146.
 • Ingram, T., Bratnicka-Myśliwiec, K. 2019. Organizational resilience of family businesses. Problemy Zarządzania, 17: 186-204.
 • Bratnicka-Myśliwiec, K. 2019. Bogactwo społeczno-emocjonalne i twórczość organizacyjna w przedsiębiorstwie. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

2018

 • Bratnicka-Myśliwiec, K., Dyduch, W., Bratnicki, M. 2018. Klasyczne modele twórczości organizacyjnej. Implikacje dla tworzenia i przechwytywania wartości. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. Zeszyt Naukowy 161: 29-39. ISSN 1234-9972
 • Bratnicka-Myśliwiec, K., Kulikowska-Pawlak, M., Ingram, T. 2018. O źródłach przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa raz jeszcze. Politykowanie organizacyjne i obustronność organizacyjna. Przedsiębiorczość i Zarządzanie XIX, 6: 9-21. ISSN 1733-2486
 • Bratnicka-Myśliwiec, K. 2018. organizational creativity and task environment: An interactionist perspective. Argumenta Oeconomica, 1(40): 299-315. ISSN 1233-5835
 • Bratnicka-Myśliwiec, K., Kulikowska-Pawlak, M., Bratnicki, M. 2018. Contemporary thinking about theory building: A review of the concept with application to organisational politics researching Organization & Management Scientific Quarterly, 2(42): 5-19. ISSN 1899-6116
 • Bratnicka-Myśliwiec, K., Dyląg, A., Gabryś, B.J. (red). 2018. Proaktywność i podejmowanie ryzyka w procesie rozwoju organizacji. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

2017

 • Bratnicka, K. 2017. Twórczość w przedsiębiorstwie. Perspektywa obustronności organizacyjnej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. ISBN 978-83-7875-361-2
 • Bratnicka-Myśliwiec, K., Ingram, T. 2017. Rodzinność i przewaga konkurencyjna – kontekst polskich przedsiębiorstw. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, 1(43): 135-153. ISSN 1734-087X
 • Bratnicka, K. 2017. Twórcza przedsiębiorczość organizacyjna i efektywność organizacyjna przedsiębiorstwa: Model mediacji równoległej [w:] K. Krzakiewicz, S. Cyfert Strategiczny wymiar dynamicznych zdolności polskich przedsiębiorstw: 83-102. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. ISBN 978-83-7417-936-2
 • Kraśnicka, T., Ingram, T. Bratnicka-Myśliwiec, K. 2017. Relacyjność i profesjonalizacja przedsiębiorstwa rodzinnego. Organizacja i Kierowanie, 176: 299-312. ISSN 0137-5466

2016

 • Bratnicka K. 2016. Fundamenty inteligentnego rozwoju przedsiębiorstwa: spojrzenie interakcjonistyczne.  [w:] Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. Zeszyt Naukowy 149: 91-105. ISSN 1234-8872
 • Bratnicka-Myśliwiec, K. 2016. Creativity and performance. Testing ambidextrous hypotheses in the context of Polish SME’s. Management Forum, 4: 9-15. e-ISSN 2392-0025
 • Bratnicka-Myśliwiec, Katarzyna. 2016. Paradoks rentowności i konkurencyjności w zarządzaniu strategicznym rozwojem przedsiębiorstwa. Organizacja i Kierowanie, 4: 57-70. ISBN: 0137-5466
 • Bratnicka-Myśliwiec, K. 2016. Wpływ technologii informacyjnej na dynamikę twórczej przedsiębiorczości organizacyjnej. E-mentor, 5: 40-45. ISSN 1731-6758

2015

 • Bratnicka, Katarzyna. 2015. Relationship between leadership styles and organizational creativity. Management and Business Administration. Central Europe, Vol. 23, No. 1: 69–78. ISSN 2084-3356.
 • Bratnicka, Katarzyna. 2015. Organizational ambidexterity measurement: Methodological dilemmas and theoretical solution. Przegląd Organizacji, 3: 41-46. ISSN: 0137-7221
 • Bratnicka, Katarzyna. 2015. Rola technologii informatycznej we wspomaganiu twórczości organizacyjnej. E-mentor, 4: 59-65. ISSN 1731-6758.
 • Bratnicka, Katarzyna. 2015. Twórczość organizacyjna i efektywność organizacji – w kierunku ujęcia wielopoziomowego. Problemy Zarządzania, 13: 131-143. ISSN: 1644-9584
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca