Przejdź do menu Przejdź do treści

Najważniejsze publikacje

  • Głód G., Raczyńska E., Swałek A. (2023). Organizational learning and organizational effectiveness in family and non-family firms. Scientific Papers of Silesian University of Technology Organization and Management Series, vol. 181, s. 151 -162.
  • Swałek A., Rola menedżera przedsiębiorczego w poprawie funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia, w:  Zarządzanie organizacją w sytuacjach kryzysowych / red. Monika Murawska,  Warszawa : Difin, 2023, s.  166-179. 
  • Swałek  A.,  Znaczenie przedsiębiorczości publicznej w jednostce ochrony zdrowia, w:  Ekosystem przedsiębiorczości. Uwarunkowania i źródła finansowania / red. Marcin J. Piątkowski, Maria Urbaniec,  Warszawa : Difin, 2023, s. 87-99.
  • Raczyńska E., Swałek A.,  Skłonność firm rodzinnych do korzystania z rozwiązań pomocowych podczas pandemii COVID-19 , w:  Zarządzanie i innowacje u progu XXI wieku / red. Dominik Malinowski, Joanna Sośnicka, Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2022, s. 118-130.
  • Głód G., Swałek A., (2021). Pro-innovative perception of environment in family businesse, w:  Organization & Management Scientific Quarterly, vol. 1, no. 1, s. 5-16.
  • Głód G., Swałek A.,  Proinnowacyjna recepcja otoczenia w firmach rodzinnych / Grzegorz Głód, Aleksandra Swałek, w:  Wyzwania zarządzania przedsiębiorstwami w regionie przemysłowym / red. Lilla Knop, Sławomir Olko,  Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa - Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2021, s.  113-126.
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca